RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: 0

Publication Type Scientific article indexed in ERIH database, in INT1 or INT2 category journals
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language 0,4kV līniju un patērētāju aizsargslēdžu izvēle - iespēja katram!
Title in English 0,4kV Selection of Lines Protection Devices - Everyone Opportunity!
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Laila Zemīte
Keywords line protection devices, power supply
Abstract Ar katru gadu, palielinoties eku un remontu apjomiem Latvijā, pieaug arī elektroinstalācijas apjoms, palielinās līniju un patērētāju aizsargslēdžu skaits. Līnijas aizsargslēdžu plašais klāsts ir piemērots visiem lietojumiem. Latvijā ir pazīstami apmēram 10 līniju aizsargslēdžu ražotāji. Sīkāk apskatīsim galvenos ierīču darbības principus un izvēles nosacījumus.
Abstract in English During the years, increasing buildings and repair volumes in Latvia, increases also the volume of power installation, increases count of line protection devices. Line protection devices wide range is suitable for all applications. In Latvian market there are almost 10 manufacturers. More deeply there will be considered main operating principles and choice conditions.
Reference Zemīte, L. 0,4kV Selection of Lines Protection Devices - Everyone Opportunity! Enerģija un Pasaule, 2006, Nr.4, pp.52-55. ISSN 1407-5911.
ID 7821