RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Effectiveness Evaluation of the Repairs Strengthening in the Zone of Shaped Body Support of the Tank Car

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Remonta stiprinājumu efektivitātes vērtējums cisternvagona fasonķepu zonā
Title in English Effectiveness Evaluation of the Repairs Strengthening in the Zone of Shaped Body Support of the Tank Car
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.3 Mechanical engineering
Authors Aleksandrs Boiko
Peteris Balckars
Jānis Auziņš
Anatolijs Meļņikovs
Keywords strength of railway car, effectiveness of strengthening, calculation model
Abstract Darbā tika analizēti bieži sastopamie cisternvagonu (kas ir paredzēti naftas pārvadājumam) bojājumi (plaisas). Novērtēta remontu efektivitāte fasonķepu metināšanas ar katlu un fasonķepu stiprinājuma atbalsta plākšņu metināšanas ar vagona pamatsiju zonās. Izmantojot izveidotu ar galīgo elementu metodi cisternvagona modeli tika veikta spriegumu stāvokļa analīze un atrasti bojājumu iemesli minētās zonās. Pēc dažiem aprēķina eksperimentiem tika apstiprināta izremontēto fasonķepu savienojumu ar katlu un ar vagona rāmja pamatsiju nepietiekama stiprība un kvalitāte. Tika izstrādāti ieteikumi stiprības paaugstināšanai un cisternvagona katla nekvalitatīva remonta izlabošanai augstāk norādītās zonās.
Abstract in English In this work the frequently detected damages (cracks) of the tank car for oil transportation are analyzed. As well as the effectiveness evaluation of the repairs strengthening in the zone of shaped body support of the tank car is done. The finite element model of the tank car was elaborated. During calculations using this FEM model the loads and reasons that cause the cracks in mentioned zones were defined. After few numerical experiments the insufficient strength and quality of repaired joints in the zone of shaped body support and its joining with center sill of tank car was confirmed. The proposal for increasing of the strength and quality of repair works (as well as for poor repair correction) of the tank car in the indicated above zones was elaborated and offered in this work.
Reference Boiko, A., Balckars, P., Auziņš, J., Meļņikovs, A. Effectiveness Evaluation of the Repairs Strengthening in the Zone of Shaped Body Support of the Tank Car. Railway Transport. Vol.32, 2009, pp.12-17. ISSN 1407-8015.
Full-text
ID 8117