RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: The Problems of Commercial’s Competitiveness in Context with EU

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Konkurētspējas problēmas komercsabiedrībās Eiropas Savienības kontekstā
Title in English The Problems of Commercial’s Competitiveness in Context with EU
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Kristīne Fedotova
Keywords competitiveness
Abstract Konkurētspēja ir viens no būtiskākajiem faktoriem uzņēmējdarbībā, kas nosaka darbības sekmīgu attīstību un attīstību.
Abstract in English Competitiveness is one of the most important factors in business activity that is the ground of successful activity and development.
Reference Fedotova, K. The Problems of Commercial’s Competitiveness in Context with EU. In: 5. Starptautiskā zinātniskā konference "Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumiglobalizācijas apstākļos": Rakstu krājums, Latvia, Rīga, 23-23 April, 2004. Rīga: BA Turība, 2004, pp.127-134.
ID 8173