RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Possibilities to Increase Competitiveness in Changeable Environmental Conditions

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Konkurētspējas paaugstināšanas iespējas mainīgos vides apstākļos
Title in English Possibilities to Increase Competitiveness in Changeable Environmental Conditions
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Kristīne Fedotova
Ineta Geipele
Keywords kompetitiveness, competitive advantage
Abstract Konkurētspēja ietekmē jebkura uzņēmuma darbību. Pasaules pieredze rāda, ka tirgus un konkurence ir galvenie faktori, kas ietekmē uzņēmumu attīstību. Turklāt, lai darbotos efektīvi, tirgus ir tieši atkarīgs no konkurences un tā izpausmes veidiem. Konkurētspējīgo priekšrocību nosaka tādi faktori kā: efektivitāte, kvalitāte, inovācijas un klientu vēlmes.
Abstract in English The competitiveness forms both the essential merits and the basic conditions of survival and prosperity of any business. The relevant worldwide experience provides a clear evidence to the fact that market and competition are the major means of propulsion to advance modern economy in its development.Besides, to function effectively, market is directly dependable on competition and circumstances it is manifested in. There are four factors that forms competitive advantage – effectiveness, quality, innovation and customers wants.
Reference Fedotova, K., Geipele, I. Possibilities to Increase Competitiveness in Changeable Environmental Conditions. In: 50. RTU Starptautiskā zinātniskā konference: konferences rakstu krājums, Latvia, Rīga, 15-16 October, 2009. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009, pp.74-81. ISBN 9789984321738.
ID 8174