RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Application of Variation Methods for Calculation Elastomeric Absorbers of a Difficult Configuration

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Variāciju metodes elastomēra amortizatora ar saliktu konfigurāciju aprēķināšanai
Title in English Application of Variation Methods for Calculation Elastomeric Absorbers of a Difficult Configuration
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.3 Mechanical engineering
Authors Vladimirs Gonca
Jurijs Švabs
Keywords elastometric absorber, deposit, variation methods, functional, surfaces of crushing
Abstract Elastomēra amortizatoram ir dažādas ģeometriskas formas. Dažiem elastomēra amortizatoriem ir salikta ģeometriska forma. Efektīvai elastomēra amortizatoru ar saliktu ģeometrisku formu izmantošanai ir nepieciešams aprēķināt šī amortizatora stiprības īpašības. Šajā rakstā ir aprakstīta metodika, ar kuras palīdzību var aprēķināt sakarību spēks – nosēde elastomēra amortizatoram ar jebkuru ģeometrisku formu pie statiskas slodzes. Tomēr sarežģītas konstrukcijas detaļām vai tādām, kas sastāv no labi kontaktējošām daļām, kuras izgatavotas no dažādiem materiāliem, veidojot tuvinātos risinājumus, var izrādīties ērti izmantot tādus , kuriem katrā apgabalā ir sava izteiksme. „Veco” funkcionāļu izmantošana šajā gadījumā prasa, lai tiktu ievērots meklējamo funkciju nepārtrauktības nosacījums, pārejot apgabalu sadalījuma robežas. Praksē tas var novest pie liela aprēķinu darba apjoma vai pie neiespējamības izvēlēties meklējamās funkcijas. Pragera aplūkotās tiešās metodes ar funkcionāļiem ļauj samazināt parastās pārvietojumu lauku, spriegumu un deformāciju nepārtrauktības prasības uz pētāmo apgabalu sadalīšanas virsmām uz vairākiem apakšapgabaliem.. Pie tam tiek pieļauta nepārtrauktības nosacījuma neizpildīšanās vai nu pārvietojumiem, vai spēkiem. Izrādās, ka nepārtrauktības prasības var samazināt vēl vairāk
Abstract in English Absorbers made of elastomer have various geometrical forms. Many absorbers made of elastomer materials have the geometrical form of a difficult configuration. For an effective utilisation of rubber-elements in modern mechanical engineering including for vibration insulation, it is necessary to be able to count ruggedness of the characteristic. In this work the design procedure the ruggedness characteristics of type force - a deposit, for elastomeric absorbers of any geometrical form is offered at static loading. However for details of a difficult configuration or consisting of well contacting parts made of various materials, at construction of the approached decisions it can appear convenient to use also which have the expression in each part of area. Use thus "old" functional demands to watch observance of a condition of a continuity of required functions at transition of border of splitting of area. In practice it can lead to great volume of computing work or to impossibility of a choice of required functions. Direct methods with functional considered by V.Prager allows to slacken usual requirements of a continuity of fields of conveyances, pressure and deformations of surfaces of crushing of investigated area on a number under areas. Default of conditions of continuity either for conveyances, or for efforts is thus supposed. There are continuity requirements it is possible to slacken even more
Reference Gonca, V., Švabs, J. Application of Variation Methods for Calculation Elastomeric Absorbers of a Difficult Configuration. Mechanics. Vol.33, 2010, pp.70-73. ISSN 1407-8015.
Full-text Full-text
ID 8337