RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Constructive Shape Optimization of Wagon Measurement System

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Vagona mērīšanas sistēmas konstruktīvās formas optimizācija
Title in English Constructive Shape Optimization of Wagon Measurement System
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.3 Mechanical engineering
Authors Aleksandrs Boiko
Aleksandrs Januševskis
Anatolijs Meļņikovs
Igor Vuchetich
Keywords wagon testing, measurement system, shape optimization
Abstract Šajā darbā risināts tenzometrisko riteņpāru unifikācijas uzdevums, lai samazinātu izmēģinājumu izdevumus. Darbs izpildīts uz kravas vagona ratiņu riteņpāra piemēra bāzes. Izstrādāts noņemamais mērīšanas aprīkojums, kas nodrošina iespēju veikt mērījumus vagona vai lokomotīves sistēmas ritenis–sliede monitoringa laikā, izmantojot štata riteņpāri kā tenzometrisko. Noņemamais aprīkojums ievērojami samazina materiālos izdevumus un gaitas dinamisko un stiprības izmēģinājumu sagatavošanas laiku. Atrasta mērīšanas sistēmas noņemamā diska optimālā forma – elipse ar pastiprinājumu šķērsvirzienā diska vidējā daļā līklīnijas virsmas veidā.
Abstract in English In this work the task of unification of the tensometric wheel pairs and reducing of the expenses required for testing is decided. The task is developed on basis of the wheel pair of railway freight wagon as on example. The equipment allowing realization of the measurements for the monitoring of wagon or locomotive system wheel–railing using standard wheel pair is elaborated. The possibility to use the standard wheel pair with removable measurement equipment as tensometric wheel pair reduce the material and time expenses required for preparing of testing. The optimal shape of removable disc – ellipse with the curved transverse strengthening in the middle part of disc – is founded.
Reference Boiko, A., Januševskis, A., Meļņikovs, A., Vuchetich, I. Constructive Shape Optimization of Wagon Measurement System. Mechanics. Vol.33, 2010, pp.78-82. ISSN 1407-8015.
Full-text Full-text
ID 8343