RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Environment and Sustainable Development

Publication Type Reviewed scientific monograph (one author or a group of authors)
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Vide un ilgtspējīga attīstība
Title in English Environment and Sustainable Development
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Lilija Apine
Dzintra Atstāja
Liene Auniņa
Kristīne Āboliņa
Dagnija Blumberga
Jānis Brizga
Ivars Brīvers
Džineta Dimante
Maija Eglīte
Jakobs Grandins
Aija Graudiņa
Konnija Hēdegorda
Kristīne Jakobsone
Māris Kļaviņš
Oleksandra Kovbasko
Jānis Malzubris
Deniss Medouzs
Viesturs Melecis
Silvija Meiere
Ilona Mendziņa
Oļģerts Nikodemus
Juris Paiders
Andris Piebalgs
Janešs Potočniks
Biruta Pūle
Inga Račinska
Larss Ridēns
Valdis Segliņš
Ojārs Spārītis
Gunta Spriņģe
Izaks Stodards
Tatjana Tambovceva
Jānis Zaļoksnis
Jūlija Žuka
Keywords environment, sustainable development
Abstract Grāmata sagatavota un izdota ar Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta LV0044 "Vides zinātnes studiju satura attīstība un studiju materiālu izstrāde" atbalstu.
Abstract in English The book has been prepared and published with the support of the Norwegian Financial Mechanism Project LV0044 "Development of environmental science study content and study material".
Reference Apine, L., Atstāja, D., Auniņa, L., Āboliņa, K., Blumberga, D., Brizga, J., Brīvers, I., Dimante, D., Eglīte, M., Grandins, J., Graudiņa, A., Hēdegorda, K., Jakobsone, K., Kļaviņš, M., Kovbasko, O., Malzubris, J., Medouzs, D., Melecis, V., Meiere, S., Mendziņa, I., Nikodemus, O., Paiders, J., Piebalgs, A., Potočniks, J., Pūle, B., Račinska, I., Ridēns, L., Segliņš, V., Spārītis, O., Spriņģe, G., Stodards, I., Tambovceva, T., Zaļoksnis, J., Žuka, J. Environment and Sustainable Development. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 p. ISBN 9789984452203.
ID 8490