RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Obtaining of Acetic Acid from Birch Wood upon Its Complex Processing

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Etiķskābes iegūšana no bērza koka koksnes pie tās kompleksas pārstrādes
Title in English Obtaining of Acetic Acid from Birch Wood upon Its Complex Processing
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Nikolajs Vederņikovs
Māris Puķe
Irēna Krūma
Prans Brazdausks
Keywords bērza koksne, hemicelulozes, acetilgrupas, hemiceluložu deacetilēšana, etiķskābes iegūšana
Abstract Tehnisko etiķskābi pasaulē ražo 165 kompānijas 8,2 milj. t gadā praktiski tikai no naftas produktiem. Prognozē, ka tās ražošanas apjoms līdz 2015. gadam palielināsies līdz 11,8 milj. t gadā un to papildus daudzumu vajadzēs ražot, galvenokārt, no biomasas. Pēc Valsts meža dienesta Meža departamenta datiem bērza koksne resursi Latvijā sastāda vairāk nekā 150 milj. m3. Pēc kopējās krājas bērzs aizņem otro vietu starp valdošajām koku sugām Latvijā. Tāpēc ir ļoti svarīgi atrast šiem resursiem ekonomiski izdevīgu izmantošanu. Šīs problēmas efektīvākais risinājums varētu būt kompleksa bērza koksne pārstrāde ražojot etiķskābi un citus produktus. Pārstrādājot tikai 1 milj. m3 šīs koksnes atliekas varētu saražot 25 000 t etiķskābes. Tas dos iespēju ekoloģiski tīri un ekonomiski efektīvi pārstrādāt bērza koksnes atliekas. Lai atrisinātu šo problēmu, pirmo reizi pasaules zinātniskajā praksē, izmantojot jaunā patentā [1, 2] aprakstītās idejas, izpētīta bērza koksnes hemiceluložu polisaharīdu deacetilēšanās un etiķskābes veidošanās procesa galvenās likumsakarības. Parādīts, ka etiķskābes veidošanās dinamiku un iznākumu ietekmē galvenokārt procesa temperatūra, katalizatora koncentrācija un procesa ilgums. Iegūtie rezultāti būs par pamatu jaunai etiķskābes iegūšanas no bērza koka koksnes tehnoloģijai, par kuras rūpniecisko realizēšanu jau interesējas SIA „LFK” un citas firmas Latvijā.
Abstract in English Technical acetic acid is produced worldwide by 165 companies in quantities of 8.2 million t per year practically only from petroleum refining products. It is forecasted that the annual volume of production of technical acetic acid will increase up to 11.8 million t by 2015, and it will be necessary to produce its additional quantities from the renewable raw material, including from deciduous wood. According to the data of the department of Forestry of the Forest Service of Latvia, the birch wood resources in Latvia make up more than 150 million m3. Only the processing wastes of this wood make up more than 1 million m3 per year, from which environmental friendly and economically efficient production of 25 000 t of acetic acid is possible. Therefore, the aim of the present work was to develop theoretical principles of the technology for obtaining acetic acid from birch wood, using as the catalyst sulphuric acid, which is commonly used in furfural production. When compiling the program of the studies, technical ideas were employed, described in two new patents. Experiments were performed on an original pilot unit, enabling the modelling of the production process. All this enabled, for the first time in the world’s research practice, to investigate the deacetylation of hemicellulose polysaccharides of birch wood, and to find the basic regularities of the acetic acid formation process. It has been shown that the main parameters of the given process are the catalyst concentration as well as the temperature and duration of the process, which have a favourable effect on the formation dynamics and yield of acetic acid. With increasing catalyst concentration and temperature from 3 % to 9 % and from 410 K to 440 K, respectively, the acetic acid formation curves have maxima in the range 10- 30 min from the beginning of the process. With increasing these parameters in the specified ranges, the time of reaching the maximum decreases. With increasing these parameters in the specified ranges and the process duration from 10 to 120 min, the yield of acetic acid increases from 1.6 % to 95.4 %, while, upon decreasing the process duration to 40 min, its yield makes up 86.8 % from the theoretically possible one. Because the export of chemical products is economically much more profitable than the use of waste wood as the fuel, the obtained results may become the basis for the development of a new technology with the aim of organising the production of acetic acid in Latvia.
Reference Vederņikovs, N., Puķe, M., Krūma, I., Brazdausks, P. Obtaining of Acetic Acid from Birch Wood upon Its Complex Processing. Materials Sciences and Applied Chemistry. Vol.22, 2010, pp.57-63. ISSN 1407-7353.
Full-text Full-text
ID 8551