RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: The Experimental Investigation and Modelling of the Viscoelastic Properties of Mandible Bone Tissue

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 02.12.2010 16:00, Kaļķu ielā 1, 119 auditorijā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Žokļa kaula viskoelastīgo īpašību eksperimentālā pētīšana un modelēšana
Title in English The Experimental Investigation and Modelling of the Viscoelastic Properties of Mandible Bone Tissue
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.6 Medical engineering
Authors Zoja Veide
Keywords mandible, viscoelastic properties
Abstract Darbā pētīta mandibulas kompakto kaulaudu aktīvā šļūde un noguruma īpašības, kā arī izveidoti apakšžokļa matematiskie modeli. Cilvēka apakšžokļa lūzuma un tā fiksējošās sistēmas galīgo elementu modelis tika attīstīts ar mērķi izpētīt spriegumus un deformācijas, kas rodas plāksnē un kaulaudos košļāšanas laikā.
Abstract in English In the thesis the active creep and fatigue behaviour of the mandible compact bone material were investigated and mathematical models of jaw were made. To investigate the biomechanical behaviour of bone tissue in case of bone fractures in terms of load transfer and stain and stress distribution in the bone/fixation system, finite element model of the fractured mandible was developed.
Reference Veide, Zoja. The Experimental Investigation and Modelling of the Viscoelastic Properties of Mandible Bone Tissue. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2010. 142 p.
Summary in English Summary in English
ID 8653