RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Possibilities of Shooting Simulator SAIKU- 8 Improvement

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Possibilities of Shooting Simulator SAIKU- 8 Improvement
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Juris Ķiploks
Jānis Vjaters
Ivars Raņķis
Keywords shooting simulator, riflemen, control system, muzzle wobble, trigger squeeze, respiratory control.
Abstract Galvenais raksta mērķis ir parādīt iespēju uz Latvijā radīta šaušanas simulatora bāzes izveidot automatizētu sistēmu šāvēja prasmju novērtēšanai. Šādas sistēmas izveide dotu iespēju ievērojami uzlabot šaušanas ekspertu sagatavošanu. Rakstā ir apkopota informācija par šaušanas simulatoru izveidi un to pilnveidošanas posmiem Latvijā. Ar grafisku attēlu palīdzību ir paskaidroti Latvijā radīto sašaušanas simulatoru darbības principi un tehniskās īpatnības. Galvenie faktori, kas ietekmē šaušanas rezultātu ir trīs, sprūda nospiešanas spēks elpošanas kontrole, ieroča stabila noturēšana. Cilvēks vienlaikus nespēj kontrolēt vairāk kā divus faktorus, tādēļ svarīgi ir pilnveidot šāvēja iemaņas līdz automātismam.
Reference Ķiploks, J., Vjaters, J., Raņķis, I. Possibilities of Shooting Simulator SAIKU- 8 Improvement. In: The 51st Annual International Scientific Conference of Riga Technical University. Section of Power and Electrical Engineering: Abstract Book and Electronic Proceedings , Latvia, Rīga, 13-14 October, 2010. Riga : RTU Publishing House, 2010, pp.259-264. ISBN 978-9934-10-054-3.
ID 8669