RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Research and Development of Integrated AC Drives with Induction Motor and Matrix Converter

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 21.12.2010 12:30, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūtā, Kronvalda bulv.1-117
Publication language English (en)
Title in original language Research and Development of Integrated AC Drives with Induction Motor and Matrix Converter
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Alvis Sokolovs
Keywords matrix converter, AC motor
Abstract Šis doktora darbs ir veltīts integrētās asinhronās piedziņas ar matricveida spēka pārveidotāju izstrādes un uzlabošanas iespēju izpētei. Tiek pētītās spēka IGBT tranzistoru pārsprieguma mazināšanas metodes un to pielietošana integrētajā piedziņā. Tiek piedāvāta jauna, eksperimentāli pārbaudīta kopņu konstrukcija konkrētam integrētās piedziņas risinājumam. Ar matemātisko modeļu palīdzību tiek pārbaudīta pārsprieguma mazināšanas koncepcija izmantojot IGBT aizvara ķēdes ar aktīvo strāvas vadību, un eksperimentāli ir pierādīta to strādāt spēja. Ir sastādīts konkrētās asinhronās piedziņas ar integrētu matricveida pārveidotāju ekonomiskais novērtējums.
Reference Sokolovs, Alvis. Research and Development of Integrated AC Drives with Induction Motor and Matrix Converter. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2010. 189 p.
Summary in English Summary in English
ID 8729