RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Timber in Ecological Construction and Its Promotion

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Kokmateriāli ekoloģiskajā būvniecībā un to virzīšana tirgū
Title in English Timber in Ecological Construction and Its Promotion
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Kristīne Fedotova
Ineta Geipele
Keywords Ecological construction, promotion
Abstract Ekoloģiskā būvniecība ir viens no apzīmējumiem, ko lieto Latvijā un pasaulē termina ilgtspējīga būvniecība apzīmēšanai.
Abstract in English Ecological construction is one of the expressions used in Latvia and the world to represent the term sustainable construction.
Reference Fedotova, K., Geipele, I. Timber in Ecological Construction and Its Promotion. In: 51. RTU Starptautiskā zinātniskā konference : RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE' 2010): konferences ziņojumu tēžu krājums, Latvia, Rīga, 15-15 October, 2010. Rīga: RTU Izdevniecība, 2010, pp.29-29. ISBN 978-9934-10-061-1.
Full-text
ID 9504