RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Building Chemistry. Laboratory Works

Publication Type Academic monograph (one author or a group of authors) for study purposes in HEIs
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Būvķīmija. Laboratorijas darbi
Title in English Building Chemistry. Laboratory Works
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Patricija Kara
Diāna Bajāre
Keywords Būvmateriālu īpašības, struktūra, ūdensuzsūce, būvģipsis
Abstract Praktikums paredzēts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un Arhitektūras fakultāšu studentiem. Ievērojama materiālu daļa var tikt izmantota arī citu fakultāšu dažādu kursu studentu apmācībai. Praktikumā aprakstītas galvenās būvmateriālu īpašības un to noteikšana, dota šo materiālu pārbaužu metodika atbilstoši Valsts standartu prasībām.
Abstract in English -
Reference Kara, P., Bajāre, D. Building Chemistry. Laboratory Works. Rīga: RTU, 2011. 18 p.
ID 9683