RTU Research Information System
Latviešu English

Scientific Journal of RTU: Technologies of Computer Control

Scientific Journal of RTU / Technologies of Computer Control
Title Technologies of Computer Control
Description
Indexing and Abstracting EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI
Publisher RTU
ISSN 2255-9108
Contacts E-mail: dadinst@egle.cs.rtu.lv
Author Guidelines/Manuscript Submission requirements Author Guidelines
Editors

EditorialBoard

Galvenais redaktors:

Editor-in-Chief:

Markovičs Zigurds, profesors,RTU, Latvija


Editors

EditorialBoard

Galvenais redaktors:

Editor-in-Chief:

Markovi č s Zigurds, profesors,RTU, Latvija

Redkolēģija:

Editorial Board:

Andronovs Aleksandrs, prof., RTU,Latvija

Beinars Elm ā rs, Dr.sc.comp.,Latvijas Universit ā te, Latvija

Courtois Bernards, prof.,Grenobles TIMA lab., Francija

Glazs Aleksandrs, prof., RTU,Latvija

Karpi č s Ivars, Dr.sc. ing.,RTU (tehn. sekretārs), Latvija

Lashevsky Rafail, prof., AizuUniversitāte,Japāna

Nečvals Nikolajs, prof.,Latvijas Universitāte, Latvija

Pattichis Konstantins, asist.,prof., Kipras Universit ā te, Kipra

Pelipenko Vladimirs, prof.,Latvijas Universit ā te, Latvija

Raudis Šarunas, prof., Vi ļņ as Matem ā tikas un inform ā tikas instit ū ts, Lietuva

Salenieks J ā nis, Dr.sc. ing., RTU,Latvija

J. Vander Sloten, prof.,Katholieke Universiteit Leuven, Be ļģ ija

Zagurskis Val ē rijs, prof., RTU,Latvija

Zelinka Ivans, prof., ZlinasTehnisk ā Universit ā te, Č ehijas Republika

"Technologies of Computer Control" sējumi

Title Volume number Year of Publishing
Technologies of Computer Control  16 2015
Technologies of Computer Control  15 2014
Technologies of Computer Control 14 2013
Technologies of Computer Control 13 2012