RTU Research Information System
Latviešu English
# Title Full-text Authors
1 Actual Contact Area during Cold Shear Soldering of Copper Plates through Easily Melted Metal Coatings = Ar viegli kūstošu metālu kārtiņām pārklātu vara plākšņu aukstās bīdlodēšanas ar nobīdi kontakta faktiskais laukums Igors Klemenoks
2 Applying Optimized Micro Contact Welding = Optimizētās mikrokontaktmetināšanas pielietojums Artis Iesmiņš, Natālija Mozga, Francis Sudnieks
3 Automatic Quality Control of Welding Joints of Conductors on Settling Value at Contact Microwelding = Metināšanas vadu savienojumu kvalitātes automātiskā kontrole pēc nosēdes lieluma mikrokontaktmetināšanā Irīna Boiko, Viktors Ataušs
4 Autosearch Optimal Mode Determination for Automatic Assembly on Rotary Assembly Machines and Transfer Lines = Automeklēšanas visoptimālākas shēmas noteikšana automātiskajai salikšanai uz rotorautomātiem un automātiskajām līnijām Natālija Mozga, Francis Sudnieks
5 Design Technique of Technological Process for Automatic Assembly by Rotary Assembly Machines and Transfer Lines = Automātiskās salikšanas tehnoloģisko procesu rotora automātos un automātiskajām līnijām izstrādāšanas metode Natālija Mozga, Francis Sudnieks
6 Elaboration of NL-Model of Process of a Spot Welding of Multiple Conductors to Contacts of Commutators Rings = Daudzdzīslu vadu un kolektora gredzenu punktmetināšanas procesa NL-modeļa izvedums Viktors Ataušs, Oļegs Suvorovs
7 Elaboration of Nondiscrete-Logical Model of Process of Cold Shear Soldering of Copper Plate through Easily Melted Metal Coatings = NL-modeļa izvedums aukstas bidlodēšanas procesam ar vara plāksnīšu nobīdi, izmantojot viegli kūstošu metālisko pārklājumu Igors Klemenoks
8 Frequency Modulation Application for Compressed Air Systems Control = Frekvences modulācijas lietošanas īpatnības saspiesta gaisa sistēmu vadīšanā Guntis Pikurs, Guntis Bunga
9 Investigation of Surface Roughness Parameters and Wear Process in Sliding Friction = Virsmas raupjuma parametru un dilšanas procesa pētījums slīdes berzes gadījumā Oskars Liniņš, Andris Kamols, Ivars Odītis
10 Magnetohydrodynamics and the Influence of the Magnetic Field on Various Mediums = Magnetohidrodinamika un magnētiskā lauka ietekme uz dažādām vidēm Kalvis Kravalis, Guntis Bunga
11 Modern Methods of Cylindrical Surface Form Deviations Measurement = Cilindriskas virsmas formas noviržu mērīšanas mūsdienu metodes Tatjana Fiļipova
12 Percussive Condenser Welding by Melting = Literatūras apskats par tēmu triecien-kondensatoru metināšana ar apkausēšanas metodi Juris Vilks, Viktors Ataušs
13 Reliability Investigation of Shaft for Rotary Screw Compressors and Analysis of Materials = Rotācijas skrūves kompresoru vārpstas izturības pētījums un materiālu analīze Guntars Vingris, Guntis Bunga
14 Rough Surfaces Contact Examination Jānis Rudzītis, Toms Torims, Ēriks Geriņš, Gatis Konrāds
15 Specialities of Formation of Welding Connections of Multiple Copper Silvered Wire with Bronze with Point Contact Microwelding = Daudzdzīslu apsudrabotu vara vadu ar bronzas gredzenu punktkontaktmikrometināšanas savienojumu formēšanas īpatnības Viktors Ataušs, Oļegs Suvorovs
16 Stresses Calculation of Sliding Friction Surfaces Girts Konrāds, Jānis Rudzītis, Ēriks Geriņš, Toms Torims
17 Structural and Graphical Interpretation of Design Concepts within the Integrated Product Development = Strukturāla un grafiska konstruktīvo konceptu interpretācija produktu integrētā projektēšanā Eduards Napalkovs, Varaidots Zars, Larisa Medvedeva
18 Surface Roughness Investigations for Surface of Shipboard Engines Crankshaft = Kuģa dzinēju kloķvārpstu virsmas raupjuma pētījumi Toms Torims, Jānis Rudzītis
19 Test Method of Master Specimen for Calibration of Cylinder Form Measuring Machines = Cilindru virsmas mēriekārtu dinamiskās kalibrēšanas paraugu eksperimentālo pētījumu metode Juris Krizbergs
19 items found, displaying all items.