RTU Research Information System
Latviešu English
# Title Full-text Authors
1 Airframe Inspection Program Development Using Adjustment of Required Failure Probability = Lidmašīnas apskatu programmas noteikšana izmantojot pieprasītas bojājumu varbūtības precizēšanu Andrejs Kuzņecovs, Jurijs Paramonovs
2 The Analytical Device of True Course Tatjana Trifonova-Bogdanova, Mareks Kavickis, Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
3 Analysis of the States of Aircraft in Flight as a Complex Technical System = Gaisa kuģa kā sarežģītas tehniskās sistēmas stāvokļu lidojuma laikā analīze Yasaratne Dissanayake, Vladimirs Šestakovs
4 The Altitude and Airspeed Performance Modeling of Aircrafft Engine Vladimirs Labendiks, Ilmārs Ozoliņš
5 Bioacoustical Systems for Guard Airports from Bird's Zigurds Lapinskis, Viktors Birjukovs
6 Influence of the Circumferential through Crack on the Cylindrical Shell Flexibility when Torsion Vitālijs Pavelko, Sergejs Jaroslavcevs
7 Management of the Human Factor in System of a Safety of Flights Vladimirs Šestakovs, Jekaterina Jaroslavceva
8 Inspection Program Development by the Use of Monte Carlo Method = Programmas izstrādāšana apskates veikšanai izmantojot Monte-Karlo metodi Jurijs Paramonovs, Konstantīns Nečvals
9 Investigation of Combined Engine Cycles and Performances = Kombinētā dzinēja ciklu un raksturlīkņu izpētīšana Vladimirs Labendiks, Dmitrijs Žunda
10 New Approaches to Solving of Flight Safety Ensuring Problems Jevgēnijs Burduns
11 Synthesis of an Automatic Control System of a Maneuverable Airplane Vladimirs Saņņikovs, Maksims Damperovs
12 New Computational Method of a Kinematics of a Rigid-Body Rotation = Jaunā aprēķina metode cieta ķermeņa rotācijas kinemātikā Viktors Labendiks
13 Parameter Estimation of Markov Chain Model of Fatigule Life of Composite Material = Kompozīta materiāla noguruma ilgizturības Markova modeļa parametru novērtēšana A. Paramova, Mārtiņš Kleinhofs, Jurijs Paramonovs
14 Investigation the Large Deformation Bodies Contact with a Surface Aleksandrs Korencvits, Jevgeņijs Bariševs
15 Principles of Neural Network Application in Aircraft Diagnostics = Neironu tīklu izmantošanas principi aviācijas tehnikas diagnostikā Eugene Kopytov, Nick Kabelev, Vladimirs Labendiks
16 Actual Problem of Aviation Ornitology Zigurds Lapinskis, Viktors Birjukovs
17 Modernization of Model Connection between Accoustic Emision Signals and Fatigue Damage in the Aluminum Alloy Construction Vitālijs Pavelko, Ēriks Ozoliņš
18 Statistical Regularities of the Fatigue in Plate by Periodic or Double-Periodic System of Holes = Noguruma statistiskās likumsakarības plātnei ar periodisko vai dubultu periodisko plaisu sistēmu Vitālijs Pavelko, Julija Timoshchenko
19 Economical Aspects of Traffic Circulation Safety Aleksandrs Pankovs, Vladlens Ceitlins, Vladimirs Šestakovs
19 items found, displaying all items.