Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

RTU zinātniskie žurnāli

«RTU Zinātniskie raksti» ir recenzējams sērijveida zinātnisks izdevums, kurā tiek apkopoti RTU zinātnieku un doktorantu, kā arī ārvalstu zinātnieku raksti. Žurnāls «RTU Zinātniskie raksti» iznāk 13 sērijās. Katrai sērijai ir savs nosaukums un ISSN numurs.Construction Science
ISSN: 1407-7329
e-ISSN: 2255-8551

Economics and Business
ISSN: 1407-7337
Geomatics / Ģeomātika
ISSN: 1691-4341

Applied Computer Systems
ISSN: 2255-8683