Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

RTU zinātniskie žurnāli

«RTU Zinātniskie raksti» ir recenzējams sērijveida zinātnisks izdevums, kurā tiek apkopoti RTU zinātnieku un doktorantu, kā arī ārvalstu zinātnieku raksti. Žurnāls «RTU Zinātniskie raksti» iznāk 13 sērijās. Katrai sērijai ir savs nosaukums un ISSN numurs.


Economics and Business
ISSN: 2256-0386
e-ISSN: 2256-0394


Environmental and Climate Technologies
ISSN: 1691-5208
e-ISSN: 2255-8837

Applied Computer Systems
ISSN: 2255-8683
e-ISSN: 2255-8691

Information Technology and Management Science
ISSN: 2255-9086
e-ISSN: 2255-9094

Electrical, Control and Communication Engineering
ISSN: 2255-9140
e-ISSN: 2255-9159


Transport and Aerospace Engineering
ISSN: 2255-968X
e-ISSN: 2255-9876The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering
ISSN: 1822-427X
e-ISSN: 1822-4288Construction Science
ISSN: 1407-7329
e-ISSN: 2255-8551

Power and Electrical Engineering
ISSN: 2256-0238
e-ISSN: 2256-0246


Transport and Engineering / Mašīnzinātne un transports
ISSN: 1407-8015
e-ISSN: 2255-8721
Geomatics / Ģeomātika
ISSN: 1691-4341
e-ISSN: 2255-856XSafety of Technogenic Environment
ISSN: 2255-6923
e-ISSN: 2255-8702

Technologies of Computer Control
ISSN: 2256-0343
e-ISSN: 2256-0351