Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Promocijas darbi

# Autori Nosaukums Zinātniskais vadītājs Pētniecības nozare Izdošanas gads
1 Inese Biukšāne Latvijas zivsaimniecības nozares konkurētspējas novērtēšana klastera ietvaros Ilze Judrupa 5. Sociālās zinātnes -5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība 2019
2 Guntis Ancāns Radiofrekvenču spektra joslas 694–790 MHz izmantošanas iespēju novērtējums bezvadu pārraides sistēmām Vjačeslavs Bobrovs 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas -2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 2019
3 Elmārs Lipenbergs Ilglaicīgi piemērojama novērtēšanas ietvara izstrāde platjoslas interneta pakalpojuma kvalitātes uzraudzībai Ģirts Ivanovs, Vjačeslavs Bobrovs 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas -2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 2019
4 Jānis Mārks Vibrāciju modelis mehānisko defektu noteikšanai lieljaudas transformatoru aktīvajā daļā Sandra Vītoliņa 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas -2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 2019
5 Shaker Jassem Gatan A New Design of M.V – Vacuum Circuit Breaker – With Auxiliary Units Damping Techniques for Soft Interrupter Applications Andrejs Podgornovs 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas -2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 2019
6 Sabīne Upnere Lieljaudas ūdensdzeses sistēmu dinamikas un drošuma izpēte Jānis Auziņš 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas -2.3. Mašīnbūve un mehānika 2019
7 Miķelis Dzikēvičs Solar Energy Accumulation with Packed Bed Phase Change Materials Ivars Veidenbergs 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas -2.7. Vides inženierija un enerģētika 2019
8 Kaspars Kļavenieks Metodikas efektīvai atkritumu apsaimniekošanas sektora pārvaldībai Dagnija Blumberga, Anna Kubule 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas -2.7. Vides inženierija un enerģētika 2019
9 Edvīns Terehovičs Enerģijas un ekserģijas indikatori energosistēmu efektivitātes paaugstināšanā Dagnija Blumberga, Ivars Veidenbergs 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas -2.7. Vides inženierija un enerģētika 2019
10 Andris Freimanis Crack Development Assessment Using Modal Analysis in Peridynamic Theory Ainārs Paeglītis 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas -2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes 2019
Atrasti 472 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Nākamā/Pēdējā]