Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Promocijas darbi

# Autori Nosaukums Zinātniskais vadītājs Pētniecības nozare Izdošanas gads
1 Sintija Petroviča Pedagoģiskā moduļa realizācija emocionāli intelektuālā mācību sistēmā Alla Anohina-Naumeca 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas -2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 2019
2 Jegors Fjodorovs Riska prognozēšana nepārtraukto laika modeļu ietvaros tehnoloģiju un tirgus novērtēšanai Andrejs Matvejevs 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas -2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 2019
3 Viesturs Veckalns Studies of Colour Flow in Top Quark Pair Decays at 13 TeV at the CMS Experiment of the CERN LHC Leonīds Ribickis 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas -2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 2019
4 Igors Moškins Solving Power Facility Development Tasks in Market-Economy and Uncertainty Conditions Antans Sauļus Sauhats, Ļubova Petričenko 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas -2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 2019
5 Vladislavs Žavtkēvičs Tālvadības gaisa kuģu pielietošana jūras akvatorijas ekoloģiskajā monitoringa uzdevumu risināšanai Aleksandrs Urbahs 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas -2.3. Mašīnbūve un mehānika 2019
6 Zane Zelča Kaņepju bāzes kompozītu sortimenta paplašināšana un tehnoloģiju optimizācija Silvija Kukle, Jānis Kajaks 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas -2.5. Materiālzinātne 2019
7 Rims Janeliukštis Structural Damage Identification based on Mode Shape Transformations and Supervised Learning Sandris Ručevskis, Andris Čate 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas -2.3. Mašīnbūve un mehānika 2019
8 Ruta Bogdane Lidojumu drošības līmeņa likumsakarību ar ražošanas faktoriem aviokompānijā analīzes modeļa izstrāde Vladimirs Šestakovs 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas -2.3. Mašīnbūve un mehānika 2019
9 Ruta Vanaga Klimatam adaptīvas fasāžu sistēmas risinājums gandrīz nulles enerģijas ēkām: biomimikrijas principu lietojums Andra Blumberga, Dagnija Blumberga 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas -2.7. Vides inženierija un enerģētika 2019
10 Laura Dembovska Sārmu aktivizēti karstumturīgie alumosilikātu kompozītmateriāli industriālam pielietojumam Diāna Bajāre, Ina Pundiene 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas -2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes 2019
Atrasti 449 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Nākamā/Pēdējā]