Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikāciju meklēšana

Lai atrastu interesējošo RTU zinātnieka publikāciju, izmantojiet zemāk redzamo meklētāju. Ievadiet meklēšanas frāzi un nospiediet pogu [Meklēt]. Zinātnisko publikāciju meklēšana notiek pēc atslēgas vārdiem, nosaukuma, autoriem, pētniecības nozares.

Ja Jums neizdodas atrast meklēto, lūdzu, sazinieties ar mums.

Datubāzē atradīsiet zinātnisko monogrāfiju, mācību metodisko monogrāfiju, publikāciju zinātniskajos žurnālos, konferenču krājumos un promocijas darbu anotācijas.

Sadaļā Izdevums «RTU Zinātniskie raksti» lasāmi publikāciju pilni teksti.

Atrasti 20 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.
# Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
1. Quantification of Push-Pull Character of Azo Dyes and a Basis for Their Evaluation as Potential Nonlinear Optical Materials Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2010 E. Kleinpeter, U. Bolke, Jana Kreicberga
2. Alkilētu humīnvielu termiskā analīze Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2003 Valdis Kampars, Jana Kreicberga
3. Asimetrisku floru saturošu azobenzola kodola dendrimēra nulles ģenerācijas sintēze Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Lauma Laipniece, Jana Kreicberga, Valdis Kampars
4. Azobenzola kodola poliestera tipa dendrimēru diverģentā sintēze Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Valdis Kampars, Jana Kreicberga, Lauma Laipniece
5. Humīnskābju ekstrakcija no kūdras Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2000 Valdis Kampars, Jana Kreicberga
6. Hyper-Rayleigh Scattering and Two-Photon Luminescence of Phenylamine- Indandione Chromophores Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 Igors Mihailovs, Jana Kreicberga, Valdis Kampars, S. Miasojedovas, S. Jursenas, L. Skuja, M. Rutkis
7. Hyper-Rayleight Scattering and Two-Photon Luminescence of Phenylamine-Indandione Chromophores Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Igors Mihailovs, Jana Kreicberga, Valdis Kampars, S. Miasojedovas, S. Juršenas, L. Skuja, M. Rutkis
8. Indanedione Based Binary Chromophore Supramolecular Systems as a NLO Active Polymer Composites Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2010 Mārtiņš Rutkis, Andrejs Tokmakovs, Edgars Jēčs, Valdis Kokars, Jana Kreicberga, Valdis Kampars
9. Isolation and Characterisation of the Phenolic Fractions of Wood Pyrolytic Oil Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2010 G. Dobele, T. Dizhbite, J. Ponomarenko, I. Urbanovich, Jana Kreicberga, Valdis Kampars
10. Isolation and Characterization of the Phenolic Fractions of Wood Pyrolytic Oil Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2011 G. Dobele, T. Dizbite, J. Ponomarenko, I. Urbanovich, Jana Kreicberga, Valdis Kampars
11. Jaunu organisko hromoforu sintēze un to raksturojumi Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Valdis Kampars, Jana Kreicberga, Pauls-Jānis Pastors, Modris Roze, Sergejs Gaidukovs, Kārlis Balodis, Māra Plotniece, Jekaterina Boļšakova, Lauma Laipniece, Nataļja Kiričenko, Kristīne Teivena, Ludmila Vesjolaja, Guna Ornicāne, B. Turovska, I. Muzikante, M. Rutks
12. NLO Properties of Polymer Systems Containing 4’-{N,N-bis[2-ethanol]amino}-4-Nitroazobenzene Derivatives as a Chromophores Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 E. Jecs, A. Jurgis, Valdis Kampars, Jana Kreicberga, M. Rutkis
13. Nonlinear Optical Chromophores with 1,3-Indanedione Moiety Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Valdis Kampars, Pauls-Jānis Pastors, Jana Kreicberga, Lauma Laipniece, Ilze Māliņa, Māra Plotniece, Kristīne Teivena, Rūta Kampare
14. Novel Azobenzene Precursors for NLO Active Polyuretanes: Sythesis, Quantum Chemical and Experimental Characterisation Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2009 Edgars Jēčs, Jana Kreicberga, Valdis Kampars, Mārtiņš Rutkis, Andrejs Jurģis
15. Orientational Relaxation of Three Different Dendrimers in Polycarbonate Matrix Investigated by Optical Poling Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2009 G. Seniutinas, Lauma Laipniece, Jana Kreicberga, Valdis Kampars, J. Gražulevičius, R. Petruškevičius, R. Tomašiūnas
16. Synthesis of 4-Nitro-4’-[N,N-bis(2-hydroxyethyl)amino]azonobenzene Derivatives for "Guest-Host" Type Materials = 4-Nitro-4’-[N,N-bis(2-hidroksietil)amino]azobenzola atvasinājumu sintēze "viesis-saimnieks" tipa materiāliem Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2005 Jana Kreicberga, Edgars Jēčs, Valdis Kampars
17. Synthesis of Chemically Closely Linked N-(1,3-dioxoindan-2-yl)pyridinium Betaine and 1-Amino-4-nitroazobenzene Bichromophore Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2011 Jana Kreicberga, Jekaterina Boļšakova, Guna Berzina, Lauma Laipniece, Valdis Kampars
18. Synthesis of First Generation Dendrimers Containing Azobenzene in the Periphery Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Lauma Laipniece, Jana Kreicberga, Valdis Kampars
19. Synthesis of Pyridinium Betaine Azo Chromophores Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2010 Jana Kreicberga, Lauma Laipniece, Guna Ornicāne, Valdis Kampars
20. Synthesis of Soluble Derivatives of Fullerene C60 Raksts konferenču tēžu krājumā 2007 Māra Plotniece, Juris Gulbis, Jana Kreicberga, Valdis Kampars
Atrasti 20 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.