Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikāciju meklēšana

Lai atrastu interesējošo RTU zinātnieka publikāciju, izmantojiet zemāk redzamo meklētāju. Ievadiet meklēšanas frāzi un nospiediet pogu [Meklēt]. Zinātnisko publikāciju meklēšana notiek pēc atslēgas vārdiem, nosaukuma, autoriem, pētniecības nozares.

Ja Jums neizdodas atrast meklēto, lūdzu, sazinieties ar mums.

Datubāzē atradīsiet zinātnisko monogrāfiju, mācību metodisko monogrāfiju, publikāciju zinātniskajos žurnālos, konferenču krājumos un promocijas darbu anotācijas.

Sadaļā Izdevums «RTU Zinātniskie raksti» lasāmi publikāciju pilni teksti.

Atrasti 36 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.
# Nosaukums Veids Izdošanas gads Autori
1. Biodīzeļdegvielas sintēze no rapšu eļļas Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Valdis Kampars, Svetlana Čornaja, Svetlana Žižkuna, Modris Roze, Aivars Blūms, Miķelis Svilans, Jānis Millers, Kristaps Māliņš, Rūta Kampare, Nataļja Kiričenko, Tatjana Rusakova, Zane Šustere, Kristīne Lazdoviča, O. Liepa, E. Golubeva, Jānis Brinks, Konstantīns Dubencovs, Raimonds Mūrnieks, O. Muravjova
2. Glicerīna katalītiskā oksidēšana ar molekulāro skābekli heterogēnu katalizatoru klātbūtnē šķidrajā fāzē Publikācija izdevuma "RTU Zinātniskie raksti" sējumā 2008 Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, Valdis Kampars, Olga Stepanova, Svetlana Žižkuna
3. Glicerīna oksidēšana ar molekulāro skābekli komerciāla 3%Pd/Al2O3 katalizatora klātbutnē barbotāžas tipa reaktoros Publikācija izdevuma "RTU Zinātniskie raksti" sējumā 2009 Olga Stepanova, Konstantīns Dubencovs, Svetlana Žižkuna, Svetlana Čornaja, Valdis Kampars
4. Glicerīna oksidēšana ar molekulāro skābekli sārmainos ūdens šķīdumos dažādu heterogēnu katalizatoru klātbūtnē Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Konstantīns Dubencovs, Svetlana Čornaja
5. Glyceric, Lactic and Mesoxalic Acids Production by Oxidation of Glycerol in Presence of Supported Gold Catalysts Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Svetlana Čornaja, Olga Stepanova, Svetlana Žižkuna, Konstantīns Dubencovs, Valdis Kampars, Dzidra Jankoviča, Elīna Sīle
6. Glycerol Oxidation by Molecular Oxygen in Presence of Novel Supported Platinum Catalysts Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, V. Serga, L. Kuļikova, Valdis Kampars, Elīna Sīle, Olga Stepanova, A. Cvetkovs, Svetlana Žižkuna
7. Mesoxalic Acid Selective Production in Process of Glycerol Catalytic Oxidation in Methanol Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Svetlana Žižkuna, Svetlana Čornaja, Dzidra Jankoviča, Valdis Kampars, olga muravjova, Jānis Grabis, Konstantīns Dubencovs
8. Model-Based Optimization and pO2 Control of Fed-Batch Escherichia Coli and Saccharomyces Cerevisiae Cultivation Processes Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2013 Vytautas Galvanauskas, Oskars Grīgs, Juris Vanags, Konstantīns Dubencovs, Valērija Stepānova
9. New Method of Glyceric and Lactic Acid Production by Catalytic Oxidation of Glycerol. New Method of Catalyst Synthesis with Enhanced Activity and Selectivity Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Svetlana Čornaja, Svetlana Žižkuna, Konstantīns Dubencovs, Olga Stepanova, Elīna Sīle, Valdis Kampars, L. Kuļikova, V. Serga, A. Cvetkovs, E. Palcevskis
10. New Method of Glyceric and Lactic Acid Production by Catalytic Oxidation of Glycerol. New Method of Catalyst Synthesis with Enhanced Activity and Selectivity Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2013 Svetlana Čornaja, Svetlana Žižkuna, Konstantīns Dubencovs, Olga Stepanova, Elīna Sīle, L. Kuļikova, V. Serga, A. Cvetkovs, E. Palcevskis
11. New Methods of Glyceric and Lactic Acid Production by Catalytic Oxidation of Glycerol. New Method of Synthesis of a Catalyst with Enhanced Activity and Selectivity Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2015 Svetlana Čornaja, Svetlana Žižkuna, Konstantīns Dubencovs, Olga Stepanova, Valdis Kampars, L. Kulikova, Vera Serga, A. Cvetkovs, E. Palcevskis, Elīna Sproģe
12. NiO and CoOx Promoted Pt Catalysts for Glycerol Oxidation Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2017 Svetlana Čornaja, Elīna Sīle, Konstantīns Dubencovs, Harijs Bariss, Svetlana Žižkuna, Vera Serga, Valdis Kampars
13. NiO and CoOx Promoted Pt Catalysts for Glycerol Oxidation Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Svetlana Čornaja, Elīna Sīle, Konstantīns Dubencovs, Harijs Bariss, Vera Serga, Svetlana Žižkuna, Valdis Kampars
14. Novel Fine-Disperse Bimetallic Pt-Pd/Al2O3 Catalysts for Glycerol Oxidation with Molecular Oxygen Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2013 Konstantīns Dubencovs, Svetlana Čornaja, Elīna Sīle, Valdis Kampars, Darja Markova, L. Kuļikova, V. Serga, A. Cvetkovs
15. Novel Fine-Disperse Bimetallic Pt-Pd/Al2O3 Catalysts for Glycerol Oxidation with Molecular Oxygen Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Konstantīns Dubencovs, Svetlana Čornaja, Elīna Sīle, Valdis Kampars, Darja Markova, L. Kuļikova, V. Serga, A. Cvetkovs
16. Novel PD Supported Catalysts for Glyceric Acid Selective Production Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Svetlana Čornaja, L. Kulikova, V. Serga, Valdis Kampars, Konstantīns Dubencovs, Svetlana Žižkuna, Olga Stepanova
17. Novel Pd/CeO2 and Pd-NiO/CeO2 Nanocompositesʼ Catalytic Activity in Glycerol Oxidation Processes Raksts konferenču tēžu krājumā 2017 Elina Sile, Svetlana Chornaja, Vera Serga, Ilze Lulle, Svetlana Zhizhkuna, Konstantīns Dubencovs, Aija Krumina
18. On-Line Model-Based Optimization and Control of Fedbatch Processes Using Matlab Code, OPC Server, SCADA, and PLC Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2012 Juris Vanags, Vytautas Galvanauskas, Oskars Grīgs, Konstantīns Dubencovs, Valērija Stepānova
19. Oxidation of Glycerol with Oxygen in Alkaline Aqueous Solutions in the Presence of Supported Palladium Catalysts Prepared by the Extractive-Pyrolytic Method Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2013 Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, Valdis Kampars, Olga Stepanova, Svetlana Žižkuna, V. Serga, L. Kuļikova
20. Production of Glycolic Acid from Glycerol Using Novel Fine-Disperse Platinum Catalyst Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Svetlana Čornaja, Svetlana Žižkuna, D. Jankovica, D. Karašanova, Konstantīns Dubencovs, Olga Stepanova, Valdis Kampars, Gita Poikāne
21. Production of Glycolic Acid from Glycerol Using Novel Fine-Disperse Platinum Catalysts Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Vera Serga, Elina Sproge, Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, Valdis Kampars, Lidiya Kulikova
22. Production of Glycolic Acid from Glycerol Using Novel Fine-Disperse Platinum Catalysts Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2015 Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, Valdis Kampars, L. Kulikova, Vera Serga, Elīna Sproģe
23. Production of High-Dispersed Palladium Particles on α-Al2O3 Nanoporous Microgranules by the Extractive-Pyrolytic Method Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2013 V. Serga, L. Kulikova, A. Krūmiņa, Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, M. Maiorov
24. Production of Mono- and Bimetallic Nanoparticles of Noble Metals by Pyrolysis of Organic Extracts on Silicon Dioxide Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 V. Serga, L. Kuļikova, A. Cvetkovs, A. Krūmiņa, Māris Kodols, Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, Elīna Sīle
25. Production of Mono- and Bimetallic Nanoparticles of Noble Metals by Pyrolysis of Organic Extracts on Silicon Dioxide Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2013 V. Serga, L. Kuļikova, A. Cvetkovs, A. Krūmiņa, Māris Kodols, Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, Elīna Sīle
26. Pt Supported TiO2-Nanofibers and TiO2- Nanopowder as Catalysts for Glycerol Oxidation Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2016 Svetlana Čornaja, Elīna Sīle, Reinis Drunka, Jānis Grabis, Dzidra Jankoviča, Janis Kunakovs, Konstantīns Dubencovs, Svetlana Žižkuna, Vera Serga
27. Pt Supported TiO2-Nanoparticles and TiO2-Nanofibers as Catalysts for Glycerol Oxidation Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Svetlana Čornaja, Reinis Drunka, Jānis Grabis, Dzidra Jankoviča, E. Sproģe, J. Kunakovs, Konstantīns Dubencovs, Svetlana Žižkuna, Vera Serga
28. Selective Liquid Phase Oxidation of Glycerol to Glyceric Acid over Novel Supported Pt Catalysts Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2013 Elīna Sīle, Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, Svetlana Žižkuna, Valdis Kampars, V. Serga, Lidija Kuļikova, Ēriks Palčevskis
29. Selective Oxidation of Glycerol to Glyceraldehyde over Novel Monometallic Platinum Catalysts Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2013 Svetlana Čornaja, Elīna Sīle, Konstantīns Dubencovs, L. Kuļikova, V. Serga, A. Cvetkovs, Valdis Kampars
30. Selective Oxidation of Glycerol to Glyceraldehyde over Novel Monometallic Platinum Catalysts Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2014 Svetlana Čornaja, Elīna Sīle, Konstantīns Dubencovs, L. Kuļikova, V. Serga, A. Cvetkovs, Valdis Kampars
31. Selective Oxidation of Glycerol to Glyceraldehyde over Novel Monometallic Platinum Catalysts Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2014 Svetlana Čornaja, Elina Sproge, Konstantīns Dubencovs, Lidiya Kulikova, Vera Serga, Antons Cvetkovs, Valdis Kampars
32. Selective Oxidation of Glycerol to Glyceraldehyde under Novel Monometallic Platinum Catalyst Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Svetlana Čornaja, Elīna Sīle, Konstantīns Dubencovs, L. Kuļikova, V. Serga, A. Cvetkovs, Valdis Kampars
33. Synthesis and Study of Au/TiO2 and Au/CeO2 Nanocomposites for Their Physical Properties and Catalytic Activity Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2015 Svetlana Čornaja, Svetlana Žižkuna, Dzidra Jankoviča, D. Karashanova, Konstantīns Dubencovs, Olga Stepanova, Valdis Kampars, Gita Poikāne
34. The Catalytic Properties of the Novel Bimetallic Pt-Pd, Au-Pt and Au-Pd Nano-composites in the Reaction of Glycerol Oxidation by Molecular Oxygen Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Svetlana Čornaja, Elīna Sīle, Konstantīns Dubencovs, Svetlana Žižkuna, Valdis Kampars, L. Kuļikova, V. Serga, A. Cvetkovs
35. The Method of Glyceric Acid Preparation and Gold Supported Catalysts for Its Realization Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Svetlana Čornaja, Valdis Kampars, Jānis Grabis, D. Jankoviča, Svetlana Žižkuna, O. Muravjova, Konstantīns Dubencovs
36. The Novel Au/TiO2 and Au/CeO2 Nanocomposite Synthesis. The Study of Their Physical Properties and Catalytic Activity Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Svetlana Čornaja, Svetlana Žižkuna, D. Jankovica, D. Karašanova, Konstantīns Dubencovs, Olga Stepanova, Valdis Kampars, Gita Poikāne
Atrasti 36 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.