Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikāciju meklēšana

Lai atrastu interesējošo RTU zinātnieka publikāciju, izmantojiet zemāk redzamo meklētāju. Ievadiet meklēšanas frāzi un nospiediet pogu [Meklēt]. Zinātnisko publikāciju meklēšana notiek pēc atslēgas vārdiem, nosaukuma, autoriem, pētniecības nozares.

Ja Jums neizdodas atrast meklēto, lūdzu, sazinieties ar mums.

Datubāzē atradīsiet zinātnisko monogrāfiju, mācību metodisko monogrāfiju, publikāciju zinātniskajos žurnālos, konferenču krājumos un promocijas darbu anotācijas.

Sadaļā Izdevums «RTU Zinātniskie raksti» lasāmi publikāciju pilni teksti.

Atrasti 46 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.
# Nosaukums Veids Izdošanas gads Autori
1. Heterogeneous Catalysts for Biodiesel Preparation Based on Nanosized Plasma Processed Alumina Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Eriks Palcevskis, Aivars Blūms, Jānis Brinks, Dzidra Jankovica, Ints Šteins, Jānis Grabis, Jūlija Prilucka
2. Nātrija hidroksīda katalizēta rapšu eļļas metanolīzes kinētika mikroviļņu vidē Publikācija izdevuma "RTU Zinātniskie raksti" sējumā 2008 Iljo Dreijers, Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Tatjana Rusakova
3. Biodiesel Preparation Using CaO as Catalyst Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Tatjana Rusakova
4. Biodiesel Production Process Optimization Using Sodium Hydroxide and Sodium Methoxide Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Valdis Kampars, Kristaps Māliņš
5. Biodiesel Production Process Optimization Using Sodium Hydroxide and Sodium Methoxide Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2011 Valdis Kampars, Kristaps Māliņš
6. Biodiesel Synthesis from Rapeseed Oil in the Presence of Sodium and Potassium Hydroxides Publikācija izdevuma "RTU Zinātniskie raksti" sējumā 2013 Valdis Kampars, Kristaps Māliņš, Tatjana Rusakova, Zane Šustere, Jānis Brinks
7. Biodīzeļa iegūšanas kinētika no rapšu eļļas izmantojot NaOH katalizētu metanolīzi Publikācija izdevuma "RTU Zinātniskie raksti" sējumā 2008 Kristaps Māliņš, Tatjana Rusakova, Valdis Kampars, Iljo Dreijers
8. Biodīzeļdegvielas sintēze no rapšu eļļas Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Valdis Kampars, Svetlana Čornaja, Svetlana Žižkuna, Modris Roze, Aivars Blūms, Miķelis Svilans, Jānis Millers, Kristaps Māliņš, Rūta Kampare, Nataļja Kiričenko, Tatjana Rusakova, Zane Šustere, Kristīne Lazdoviča, O. Liepa, E. Golubeva, Jānis Brinks, Konstantīns Dubencovs, Raimonds Mūrnieks, O. Muravjova
9. Bio-Oil from Sewage Sludge Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Z. Sloga, Jūlija Prilucka, J. Brinks
10. Bio-oil from Thermo-Chemical Hydro-Liquefaction of Wet Sewage Sludge Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2015 Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Ilze Māliņa, Raimonds Mūrnieks, Rūta Kampare
11. Bio-oil from Thermo-Chemical Hydro-Liquefaction of Wet Sewage Sludge Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2015 Kristaps Māliņs, Valdis Kampars, Jānis Brinks, Ilze Māliņa, Raimonds Mūrnieks, Rūta Kampare
12. Brīvo taukskābju un ūdens satura ietekme uz rapšu eļļas pāresterifikācijas procesu Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Kristaps Māliņš, Tatjana Rusakova, Valdis Kampars, Jānis Brinks
13. Chicken Fats Biodiesel Preparation and Properties Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Tatjana Rusakova
14. Esterification and Transesterification of Rapeseed Oil/Fatty Acids Mixture in Presence of Sulfuric Acid Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Jānis Brinks
15. Esterification of Fatty Acids in Presence of Sulfuric Acid Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Jānis Brinks, Tatjana Rusakova
16. Esterification of Free Fatty Acids Using Ion-Exchange Resins Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Jūlija Prilucka, Kristaps Māliņš, Valdis Kampars
17. Esterification of Rapeseed Oil Fatty Acids Using a Carbon-Based Heterogeneous Acid Catalyst Derived from Cellulose Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2016 Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Ilze Māliņa, Jānis Brinks
18. Factors Affecting the Rate of Formation and the Content of Rapeseed Oil MethylestersiIn Presence of Sodium Hydroxide as Catalyst Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2011 Kristaps Māliņš, Tatjana Rusakova, Valdis Kampars, Jānis Brinks, Zane Šustere
19. Glicerīna acetālu ietekme uz jaukto benzīnu īpašībām Publikācija izdevuma "RTU Zinātniskie raksti" sējumā 2012 Raimonds Mūrnieks, Valdis Kampars, Aivars Blūms, Rūta Kampare, Kristaps Māliņš, Zane Šustere
20. Hydrodeoxygenation of Rapeseed Oil in Cyclohexane Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Raimonds Mūrnieks, Lauma Apšeniece, Valdis Kampars, Kristaps Māliņš
21. Hydrotreating of Wheat Straw in Toluene and Ethanol Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2014 Raimonds Mūrnieks, Valdis Kampars, Kristaps Māliņš, Lauma Apšeniece
22. Hydrotreatment of Raw Sewage Sludge in Ethanol Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Raimonds Mūrnieks, Lauma Apšeniece, Valdis Kampars, Kristaps Māliņš
23. Influence of Branched Rapeseed Oil Fatty Acid Alkyl Esters on Biodiesel Cold Filter Plugging Point Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Kristaps Māliņš, Valdis Kampars
24. Influence of Microwave Heating and Ultrasound on Purity of Fatty Acid Methyl Ester in Synthesis with Low Catalyst Concentration Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2008 Valdis Kampars, Kristaps Māliņš, Tatjana Rusakova
25. Influence of Microwave Heating and Ultrasound on Purity of Fatty Acid Methyl Ester in Synthesis with Low Catalyst Concentration Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2009 Valdis Kampars, Kristaps Māliņš, Tatjana Rusakova
26. Influence of Reaction Parameters on Synthesis of FAME from Rapeseed Oil Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2009 Valdis Kampars, Kristaps Māliņš, Tatjana Rusakova
27. Investigation of Deoxygenation of Rapeseed Oil over Raney Nickel and Ni/SiO2−Al2O3 Catalysts Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2015 Raimonds Mūrnieks, Lauma Apšeniece, Valdis Kampars, Zane Šustere, Kristaps Māliņš
28. Isopropanol as H-donor Solvent for Production of Hydrocarbons from Rapeseed Oil Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Raimonds Mūrnieks, Valdis Kampars, Kristaps Māliņš, Ģirts Porietis
29. New Methods of Biofuel Production Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Valdis Kampars, Kristaps Māliņš, Jānis Brinks, Tatjana Rusakova, Zane Šustere, Kristīne Lazdoviča, Karīna Cīrule, Raimonds Mūrnieks, Rūta Kampare
30. Optimization of Biodiesel Production Process Using Sodium Methoxide-Ultrasound Assisted Transesterification Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Valdis Kampars, Kristaps Māliņš, Jānis Kampars, Tatjana Rusakova
31. Optimization of Esterification of Rapeseed Oil Free Fatty Acids Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Jānis Brinks, Kristaps Māliņš, Valdis Kampars
32. Optimization of Rapeseed Oil Fatty Acid Esterification with Methanol in the Presence of Sulfuric Acid Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2013 Jānis Brinks, Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Jūlija Prilucka, Lauma Apšeniece
33. Pre-exfoliation of Graphite Flakes by Sonication in Organic Media Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Valdis Kampars, Kristaps Māliņš
34. Preparation of Biodiesel Using Heterogeneous Catalysts Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Eriks Palcevskis, Aivars Blūms, Jānis Brinks, Dzidra Jankovica, Ints Šteins, Jānis Grabis, Jūlija Prilucka
35. Properties of Rapeseed Oil Fatty Acid Alkyl Esters Derived from Different Alcohols Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2014 Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Rūta Kampare, Jūlija Prilucka, Jānis Brinks, Raimonds Mūrnieks
36. Rape Seed Oil Tetrahydrofurfurylesters Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2009 Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Rūta Kampare, Tatjana Rusakova
37. Rapšu eļļas etilesteru iegūšanas reakcijas ātrumu un esteru saturu ietekmējošie faktori kālija hidroksīda katalīzes apstākļos Publikācija izdevuma "RTU Zinātniskie raksti" sējumā 2011 Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Kaspars Spalvis, Zane Šustere, Janis Brinks
38. Rapšu eļļas metanolīzes kinētika 30-80 oC temperatūrā Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Tatjana Rusakova, Kristaps Māliņš, Valdis Kampars
39. Rapšu eļļas metilesteru iegūšanas reakcijas ātrumu un esteru saturu ietekmējošie faktori nātrija metilāta katalīzes apstākļos Publikācija izdevuma "RTU Zinātniskie raksti" sējumā 2012 Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Jānis Brinks, Tatjana Rusakova, Zane Šustere
40. Rapšu eļļas pāresterificēšanas reakcijas ietekmējošie faktori un to optimizācija Promocijas darbs 2012 Kristaps Māliņš
41. Rapšu eļļas/taukskābju maisījuma pāresterifikācija un esterifikācija ar metanolu sērskābes klātbūtnē Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Jānis Brinks, Kristaps Māliņš, Valdis Kampars
42. Spirta struktūras ietekme uz rapšu eļļas taukskābju esteru īpašībām Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Kristīne Čeirāne, Kristaps Māliņš, Valdis Kampars
43. Synthesis and Investigation of Rape Oil Mono-Alkyl Esters Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2012 Valdis Kampars, Kristaps Māliņš, Rūta Kampare, Raimonds Mūrnieks, K. Cheirane
44. Synthesis of Activated Carbon Based Heterogenous Acid Catalyst for Biodiesel Preparation Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2015 Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Jānis Brinks, Ilze Māliņa, Raimonds Mūrnieks
45. The Factors Affecting the Rate of Formation and the Content of Rapeseed Oil Methyl Esters by Using Sodium Methylate as Catalyst Publikācija zinātnisko rakstu krājumā 2010 Kristaps Māliņš, Tatjana Rusakova, Valdis Kampars, Zane Šustere
46. Transesterification Reaction with Sodium Hydroxide Catalyst Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Valdis Kampars, Kristaps Māliņš
Atrasti 46 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.