Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikāciju meklēšana

Lai atrastu interesējošo RTU zinātnieka publikāciju, izmantojiet zemāk redzamo meklētāju. Ievadiet meklēšanas frāzi un nospiediet pogu [Meklēt]. Zinātnisko publikāciju meklēšana notiek pēc atslēgas vārdiem, nosaukuma, autoriem, pētniecības nozares.

Ja Jums neizdodas atrast meklēto, lūdzu, sazinieties ar mums.

Datubāzē atradīsiet zinātnisko monogrāfiju, mācību metodisko monogrāfiju, publikāciju zinātniskajos žurnālos, konferenču krājumos un promocijas darbu anotācijas.

Sadaļā Izdevums «RTU Zinātniskie raksti» lasāmi publikāciju pilni teksti.

Atrasti 24 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.
# Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
1. Asimetrisku floru saturošu azobenzola kodola dendrimēra nulles ģenerācijas sintēze Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Lauma Laipniece, Jana Kreicberga, Valdis Kampars
2. Azobenzene Core Dendrimers with Trityl Groups in the Periphery Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Lauma Laipniece, Valdis Kampars
3. Azobenzola kodola poliestera tipa dendrimēru diverģentā sintēze Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Valdis Kampars, Jana Kreicberga, Lauma Laipniece
4. Azochromophores from 2-Amino-5-Nitrophenol Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Lauma Laipniece, S. Pastore, Valdis Kampars
5. Dendronizētu hromoforu sintēze un hologrāfiskais ieraksts hromoforus saturošā paraugā Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Lauma Laipniece, Valdis Kampars, Andris Ozols, Pēteris Augustovs
6. Jaunu organisko hromoforu sintēze un to raksturojumi Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Valdis Kampars, Jana Kreicberga, Pauls-Jānis Pastors, Modris Roze, Sergejs Gaidukovs, Kārlis Balodis, Māra Plotniece, Jekaterina Boļšakova, Lauma Laipniece, Nataļja Kiričenko, Kristīne Teivena, Ludmila Vesjolaja, Guna Ornicāne, B. Turovska, I. Muzikante, M. Rutks
7. Light Absorption and Thermal Properties of Dendronized Azochromophores with Benzyl and 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl Fragments Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Lauma Laipniece, Valdis Kampars
8. Nonlinear Optical Chromophores with 1,3-Indanedione Moiety Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Valdis Kampars, Pauls-Jānis Pastors, Jana Kreicberga, Lauma Laipniece, Ilze Māliņa, Māra Plotniece, Kristīne Teivena, Rūta Kampare
9. Nonlinear Optical Properties of Low Molecular Organic Glasses Formed by Triphenyl Modified Chromophores Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Andrejs Tokmakovs, Mārtiņš Rutkis, Kaspars Traskovskis, Elmārs Zariņš, Lauma Laipniece, Valdis Kokars, Valdis Kampars
10. Nonlinear Optical Properties of Low Molecular Organic Glasses Formed by Triphenyl Modified Chromophores Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 Andrejs Tokmakovs, Mārtiņš Rutkis, Kaspars Traskovskis, Elmārs Zariņš, Lauma Laipniece, Valdis Kokars, Valdis Kampars
11. Orientational Relaxation of Three Different Dendrimers in Polycarbonate Matrix Investigated by Optical Poling Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2009 G. Seniutinas, Lauma Laipniece, Jana Kreicberga, Valdis Kampars, J. Gražulevičius, R. Petruškevičius, R. Tomašiūnas
12. Peculiarities of the Holographic Vector Recording by Circularly Polarized Beams in Molecular Glassy Films of Different Type Raksts konferenču tēžu krājumā 2017 Pēteris Augustovs, Andris Ozols, Valdis Kokars, Elmārs Zariņš, Kaspars Traskovskis, Valdis Kampars, Lauma Laipniece
13. Properties of EO Active Molecular Glasses Based on Indandione and Azobenzene Chromophores Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Andrejs Tokmakovs, Mārtiņš Rutkis, Kaspars Traskovskis, Elmārs Zariņš, Lauma Laipniece, Valdis Kokars, Valdis Kampars
14. Structure-Dependent Tuning of Electro-Optic and Thermoplastic Properties in Triphenyl Groups Containing Molecular Glasses Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Kaspars Traskovskis, Elmārs Zariņš, Lauma Laipniece, Andrejs Tokmakovs, Valdis Kokars, Mārtiņš Rutkis
15. Synthesis and Properties of Substituted p-Phenylenediamine Donor and 1H-indene-1,3(2H)-dione Acceptor-Based Chromophores Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2012 Jekaterina Boļšakova, Lauma Laipniece, Kristīne Lazdoviča, Baiba Turovska, Valdis Kampars
16. Synthesis and Thermal Properties of Azobenzene Core Polyester Dendrimers with Trityl Groups at the Periphery Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2018 Lauma Laipniece, Valdis Kampars
17. Synthesis of Azobenzene Derivatives for Research of Arene-Perfluoroarene Interactions Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Lauma Laipniece, Valdis Kampars
18. Synthesis of Chemically Closely Linked N-(1,3-dioxoindan-2-yl)pyridinium Betaine and 1-Amino-4-nitroazobenzene Bichromophore Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2011 Jana Kreicberga, Jekaterina Boļšakova, Guna Berzina, Lauma Laipniece, Valdis Kampars
19. Synthesis of Dendronized Azobenzene 2,3,4,5,6- Pentafluorobenzyl Ether Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Lauma Laipniece, Valdis Kampars
20. Synthesis of Dendronized Azochromophores with Benzyl and 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl Fragments Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Lauma Laipniece, Valdis Kampars
21. Synthesis of First Generation Dendrimers Containing Azobenzene in the Periphery Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Lauma Laipniece, Jana Kreicberga, Valdis Kampars
22. Synthesis of Pyridinium Betaine Azo Chromophores Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2010 Jana Kreicberga, Lauma Laipniece, Guna Ornicāne, Valdis Kampars
23. Synthesis, Thermal and Light Absorption Properties of Push-Pull Azochromophores Substituted with Dendronizing Phenyl and Perfluorophenyl Fragments Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Lauma Laipniece, Valdis Kampars
24. Thermo-Induced Non-Centrosymmetric Crystal Growth in Glassy Thin Films of Azobenzene Chromophore Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Z. Kalniņa, Andrejs Tokmakovs, Igors Mihailovs, Kaspars Traskovskis, Lauma Laipniece, Mārtiņš Rutkis
Atrasti 24 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.