Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikāciju meklēšana

Lai atrastu interesējošo RTU zinātnieka publikāciju, izmantojiet zemāk redzamo meklētāju. Ievadiet meklēšanas frāzi un nospiediet pogu [Meklēt]. Zinātnisko publikāciju meklēšana notiek pēc atslēgas vārdiem, nosaukuma, autoriem, pētniecības nozares.

Ja Jums neizdodas atrast meklēto, lūdzu, sazinieties ar mums.

Datubāzē atradīsiet zinātnisko monogrāfiju, mācību metodisko monogrāfiju, publikāciju zinātniskajos žurnālos, konferenču krājumos un promocijas darbu anotācijas.

Sadaļā Izdevums «RTU Zinātniskie raksti» lasāmi publikāciju pilni teksti.

Atrasti 52 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 50.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]
# Nosaukums Veids Izdošanas gads Autori
1. N-(Indan-1,3-dion-2-yl)-4-nitropyridinium Betaine Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Kristīne Pīterāne, Māra Plotniece, Valdis Kampars
2. Apskats: Jaunas tetratiafulvalēna-fullerēna C60 (TTF-C60) donorakceptorās sistēmas Publikācija izdevuma "RTU Zinātniskie raksti" sējumā 2005 Māra Plotniece, Valdis Kampars
3. Bi-layer GaOHPc:C61(CO2Et)2 and P3HT:PCBM Bulk Heterojunction Solar Cell Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 I. Kaulachs, I. Muzikante, L. Gerca, G. Shlihta, Māra Plotniece, Modris Roze, J. Kalnachs, A. Muraashov, Pēteris Šipkovs, G. Rozīte
4. Characterisation of Physical-chemical and Self-assembling Properties of Pyridinium Moieties Containing 1,4-Dihidropyridine and Pyridine Derivatives as NADH/NAD Analoques for Development of Gene Delivery Systems Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Māra Plotniece, Klāvs Pajuste, Oksana Petricenko, Marina Gosteva, Martins Rucins, Dace Bandere, Velta Ose, Kārlis Pajuste, Brigita Vīgante, Arkadij Sobolev, Aiva Plotniece
5. Effect of the Solvent Nature on the Course of Quaternization of 3,5-Diethoxycarbonyl-2,6-Dimethyl-4-(3-Pyridyl)-1,4-Dihydropyridine Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2011 K. Pajuste, M. Gosteva, D. Kaldre, Māra Plotniece, B. Cekavicus, A. Sobolev, A. Priksane, G. Tirzitis, G. Duburs, A. Plotniece
6. Electrode Influence on Bi-Layer GaOHPc:C61(CO2Et)2 and P3HT:PCBM Organic Photosensitive System Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 I. Kaulachs, I. Muzikante, L. Gerca, G. Shlihta, Māra Plotniece, Modris Roze, J. Kalnachs, A. Muraashov, Pēteris Šipkovs, G. Rozīte
7. Evaluation of Antiradical Activity and Reducing Capacity of Synthesized Bispyridinium Dibromides Obtained by Quaternisation of 4-Pyridyl-1,4-dihydropyridines with Propargyl Bromide Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2015 Martins Rucins, Marina Gosteva, Sergejs Beļakovs, Arkadij Sobolev, Kārlis Pajuste, Māra Plotniece, Brigita Cekavicus, Dace Tirzīte, Aiva Plotniece
8. Gene Delivery Agents Possessing Antiradical Activity: Self-Assembling Cationic Amphiphilic 1,4-Dihydropyridine Derivatives Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Kārlis Pajuste, Oksana Petricenko, Baiba Skrivele, Brigita Cekavicus, Velta Ose, Zanna Hyvonen, Marika Ruponen, Martins Rucins, Māra Plotniece, Dainis Kaldre, Marina Gosteva, Kintija Kore, Arkadij Sobolev, Gunārs Duburs, Aiva Plotniece
9. Gene Delivery Agents Possessing Antiradical Activity: Self-Assembling Cationic Amphiphilic 1,4-Dihydropyridine Derivatives Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2013 Kārlis Pajuste, Zanna Hyvonen, Oksana Petricenko, Dainis Kaldre, Martins Rucins, Brigita Cekavicus, Velta Ose, Baiba Skrivele, Marina Gosteva, Emmanuelle Morin-Picardat, Māra Plotniece, Arkadij Sobolev, Gunārs Duburs, Marika Ruponen, Aiva Plotniece
10. Influence of Solvents on the Alkylation of 4-(3-Pyridyl) Group of 1,4-Dihydropyridine Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Kārlis Pajuste, Dainis Kaldre, Marina Gosteva, Māra Plotniece, Arkadij Sobolev, Baiba Jansone, Gunārs Duburs, Gunars Tirzitis, Aiva Plotniece
11. Investigations of New Organic Materials for PV Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2009 Igors Kaulačs, Inta Muzikante, Lilita Gerca, Gunta Šlihta, Jānis Kalnačs, Aleksandrs Murašovs, Māra Plotniece, Pēteris Šipkovs, Gaļina Kaškārova, Valdis Kampars, Modris Roze, Vicente Parra
12. Jaunu organisko hromoforu sintēze un to raksturojumi Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Valdis Kampars, Jana Kreicberga, Pauls-Jānis Pastors, Modris Roze, Sergejs Gaidukovs, Kārlis Balodis, Māra Plotniece, Jekaterina Boļšakova, Lauma Laipniece, Nataļja Kiričenko, Kristīne Teivena, Ludmila Vesjolaja, Guna Ornicāne, B. Turovska, I. Muzikante, M. Rutks
13. N-(Indan-1,3-dion-2-il)-4-nitropiridīnija betaīns Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Kristīne Pīterāne, Māra Plotniece, Valdis Kampars
14. Nonlinear Optical Chromophores with 1,3-Indanedione Moiety Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Valdis Kampars, Pauls-Jānis Pastors, Jana Kreicberga, Lauma Laipniece, Ilze Māliņa, Māra Plotniece, Kristīne Teivena, Rūta Kampare
15. Profesora Ojāra Neilanda piemiņas lasījumi Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2007 Māra Plotniece
16. PV Effect of Bi-Layer GaOHPc:C61(CO2Et)2 and P3HT:PCBM Bulk Heterojunction Cell Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2008 Māra Plotniece, L. Gerca, A. Murashov, G. Rozīte, V. Parra, Pēteris Šipkovs, Inta Muzikante, Gunta Shlihta, Janis Kalnachs, Igors Kaulachs
17. Pyridinium Derivatives for Development of Theranosticnanosystems Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Klāvs Pajuste, Oksana Petricenko, Martins Rucins, Anita Gulbe, Ludmila jackevica, Māra Plotniece, Marina Gosteva, Kārlis Pajuste, Arkadij Sobolev, Irina Domraceva, Aiva Plotniece
18. Self-Assembling Cationic Pyridine Derivatives NAD/NADH Analogues as Gene Deliverysystems: Biological and Physicochemical Properties Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Kārlis Pajuste, Martins Rucins, Oksana Petricenko, Aleksandra Vezane, Irena Timofejeva, Marina Gosteva, Klāvs Pajuste, Māra Plotniece, Brigita Cekavicus, Brigita Vigente, Tatjana Kozlovska, Arkadij Sobolev, Aiva Plotniece
19. Self-Assembling Compounds on Base of Amphiphilic 1,4-Dihydropyridine Derivatives: Studies Of Biological Properties and Characterisation of Their Formed Nanoparticles Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Marina Gosteva, Oksana Petricenko, Kārlis Pajuste, Baiba Skrivele, Māra Plotniece, Brigita Cekavicus, Arkadij Sobolev, Gunārs Duburs, Aiva Plotniece
20. Stirilpiridīnija grupu satrošu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze un īpašību izpēte Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Klāvs Pajuste, Kārlis Pajuste, Mārtiņš Ruciņš, Marina Gosteva, Ilona Domračeva, Irīna Šestakova, Māra Plotniece, Dace Bandere, Aiva Plotniece
21. Structure Activity Relationships of a Series Designed Cationic 1,4-Dihydropyridines as Gene Delivery Agent Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Kārlis Pajuste, Aleksandra Vezane, Martins Rucins, Marina Gosteva, Irena Timofejeva, Klāvs Pajuste, Oksana Petricenko, Māra Plotniece, Brigita Vīgante, Tatjana Kozlovska, Arkadij Sobolev, Aiva Plotniece
22. Structure-Activity Relationships for Delivery Agents on the Scaffold of Self-Assembling Cationic 1,4-Dihydropyridines Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Aiva Plotniece, Marina Gosteva, Kārlis Pajuste, Martins Rucins, Brigita Cekavicus, Klāvs Pajuste, Māra Plotniece, Velta Ose, Oksana Petricenko, Brigita Vīgante, Arkadij Sobolev
23. Structure-Activity Relationships of Delivery Agents in a Series of Self-Assembling Pyridines as NAD/NADH Analoques Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Oksana Petricenko, Aleksandra Vezane, Kārlis Pajuste, Martins Rucins, Irena Timofejeva, Marina Gosteva, Brigita Cekavicus, Klāvs Pajuste, Māra Plotniece, Velta Ose, Brigita Vīgante, Arkadij Sobolev, Tatjana Kozlovska, Aiva Pl
24. Studies of Formation and Characterisation of Liposomes Formes by Cationic 1,4-Dihydropyridine Amphiphile in Various Medias Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Oksana Petricenko, Kārlis Pajuste, Martins Rucins, Velta Ose, Māra Plotniece, Marina Gosteva, Brigita Cekavicus, Klāvs Pajuste, Arkadij Sobolev, Aiva Plotniece
25. Studies of Nanoaggregates Formed by 1,4-Dihydropyridine Amphiphiles Possessing Antiradical Activity Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Oksana Petricenko, Baiba Skrivele, Kārlis Pajuste, Dainis Kaldre, Brigita Cekavicus, Māra Plotniece, Velta Ose, Martins Rucins, Marina Gosteva, Arkadij Sobolev, Aiva Plotniece
26. Studies of Preparation and Stability of Liposomes Formed by 1,1`-[(3,5-didodeciloxycarbonyl-4-phenyl-1,4-dihydropyridine-2,6-diil)-dimethylen]bispyridinium Dibromide Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Martins Rucins, Oksana Petricenko, Kārlis Pajuste, Māra Plotniece, Klāvs Pajuste, Marina Gosteva, Brigita Cekavicus, Arkadij Sobolev, Aiva Plotniece
27. Studies of Preparation and Stability of Liposomes Formed by 1,1`-[3,5-didodeciloxycarbonyl-4-phenyl-1,4-dihydropyridine-2,6-diil)-dimethylen]bispyridinium Dibromide Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2013 Martins Rucins, Oksana Petricenko, Kārlis Pajuste, Māra Plotniece, Klāvs Pajuste, Marina Gosteva, Brigita Cekavicus, Arkadij Sobolev, Aiva Plotniece
28. Studies of Self-Assembling, Gene Delivery and Antioxidant Properties of Polyfunctional Pyridinium Compounds on Base of Amphiphilic 1,4-Dihydropyridine Derivatives Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Baiba Skrivele, Kārlis Pajuste, Zanna Hyvonen, Marika Ruponen, Klāvs Pajuste, Dainis Kaldre, Brigita Cekavicus, Māra Plotniece, Arkadij Sobolev, Gunārs Duburs, Aiva Plotniece
29. Studies of Structure-Activity Relationships of Nanoparticles as Novel Gene Delivery Agents Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Kārlis Pajuste, Aleksandra Vezane, Brigita Cekavicus, Martins Rucins, Oksana Petricenko, Irena Timofejeva, Māra Plotniece, Klāvs Pajuste, Arkadij Sobolev, Marina Gosteva, Tatjana Kozlovska, Aiva Plotniece
30. Studies of Substituent Influence on Physical-Chemical Properties and Biological Activity in a Series of Cationic 1,4-Dihydropyridines as Gene Delivery Agents Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Klāvs Pajuste, Kārlis Pajuste, Oksana Petricenko, Martins Rucins, Aleksandra Vezane, Irena Timofejeva, Brigita Cekavicus, Marina Gosteva, Māra Plotniece, Dace Tirzīte, Brigita Vīgante, Arkadij Sobolev, Tatjana Kozlovska, Aiva Plotniece
31. Studies of the Physicochemical and Structural of Self-Assembling Cationic Pyridine Derivatives as Gene Delivery Agents Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2015 Oksana Petricenko, Martins Rucins, Aleksandra Vezane, Irena Timofejeva, Arkadij Sobolev, Brigita Cekavicus, Kārlis Pajuste, Māra Plotniece, Marina Gosteva, Tatjana Kozlovska, Aiva Plotniece
32. Synthesis and Evaluation of Reducing Capacity and Calcium Channel Blocking Activity of Novel 3,5-Dipropargylcarbonyl-Substituted 1,4-Dihydropyridines Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2014 Martins Rucins, Marina Gosteva, Ilona Domracheva, Iveta Kanepe-Lapsa, Sergejs Beļakovs, Māra Plotniece, Kārlis Pajuste, Brigita Cekavicus, Madara Jekabsone, Arkadij Sobolev, Irīna Shestakova, Aiva Plotniece
33. Synthesis and Photoluminescence of Eu(III) and Gd(III) Complexes with Substituted 2-Cinnamoyl-1,3-Indandione Ligands Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Ilze Māliņa, Māra Plotniece, Valdis Kampars
34. Synthesis and Spectroscopic Properties of Substituted 2-Cinnamoyl-1,3-Indandione O-Methyl Ethers Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Ilze Māliņa, Māra Plotniece, Valdis Kampars
35. Synthesis and Studies of Amphiphilic Self-Assembling 1,4-Didydropyridines Containing Conjugated Moieties Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Klāvs Pajuste, Martins Rucins, Baiba Skrivele, Kārlis Pajuste, Māra Plotniece, Gunārs Duburs, Arkadijs Sobolevs, Aiva Plotniece
36. Synthesis and Studies of Calcium Channel Blocking and Antioxidant Activities of Novel 4-Pyridinium and/or N-Propargyl Substituted 1,4-Dihydropyridine Derivatives Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2014 Martins Rucins, Dainis Kaldre, Kārlis Pajuste, Maria A.S. Fernandes, Joaquim A.F. Vicente, Linda Klimaviciusa, Elina Jaschenko, Iveta Kanepe-Lapsa, Irīna Šestakova, Māra Plotniece, Marina Gosteva, Arkadij Sobolev, Baiba Jansone, Ruta Muceniece, Vija Klusa, Aiva Plotniece
37. Synthesis and Studies of New Cationic Amphiphilic 1,4-Dihydropyridine Derivatives Containing Styrylpyridinium Moieties Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Klāvs Pajuste, Baiba Skrivele, Andrej Baran, Martins Rucins, Kārlis Pajuste, Māra Plotniece, Brigita Cekavicus, Kintija Birkmane, Marina Gosteva, Arkadij Sobolev, Gunārs Duburs, Aiva Plotniece
38. Synthesis and Studies of New Gene Delivery Agents on Base of Cationic 1,4-Dihydropyridine Derivatives Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Kintija Kore, Aleksandra Vezane, Martins Rucins, Brigita Cekavicus, Irena Timofeeva, Marina Gosteva, Kārlis Pajuste, Liva Jakovele, Klāvs Pajuste, Māra Plotniece, Tatjana Kozlovska, Arkadij Sobolev, Aiva Plotniece
39. Synthesis and Studies of Novel Bispyridinium-1,4-Dihydropyridine Dibromides Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Martins Rucins, Marina Gosteva, Sergejs Beļakovs, Arkadij Sobolev, Kārlis Pajuste, Māra Plotniece, Brigita Cekavicus, Dace Tirzīte, Aiva Plotniece
40. Synthesis and Studies of Properties of 1,4-Dihydropyridine Amphiphiles Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Martins Rucins, Kārlis Pajuste, Brigita Cekavicus, Kintija Birkmane, Oksana Petricenko, Velta Ose, Baiba Skrivele, Dainis Kaldre, Marina Gosteva, Edvins Kazuss, Klāvs Pajuste, Māra Plotniece, Gunārs Duburs, Arkadij Sobolev, Aiva Plotniece
41. Synthesis of 2-(4`-N,N-Disubstitutedaminobenzylidene)Indan-1,3-Dione Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Kristīne Pīterāne, Juris Gulbis, Māra Plotniece, Valdis Kampars
42. Synthesis of Novel Bispyridinium-1,4-Dihydropyridine Dibro¬Mi¬Des and Evaluation of Their Antiradical Activity and Reducing Capacity Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Martins Rucins, Marina Gosteva, Sergejs Beļakovs, Arkadij Sobolev, Kārlis Pajuste, Māra Plotniece, Brigita Cekavicus, Dace Tirzīte, Aiva Plotniece
43. Synthesis of Novel Methylene Bridged Polycyclic Diazocines and Their Rearrangement into Spirocyclic Compounds Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Brigita Cekavicus, Māra Plotniece, Aiva Plotniece, Reinis Danne, Arkadij Sobolev
44. Synthesis of Novel N-Propargyl Substituted 1,4-Dihydropyridene Derivatives as Potential Neuroprotective Agents Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Kārlis Pajuste, Dainis Kaldre, Linda Klimaviciusa, A. Laizane, M. Vanina, Baiba Skrivele, Kintija Birkmane, Brigita Cekavicus, Māra Plotniece, Martins Rucins, Arkadij Sobolev, Aiva Plotniece, Vija Klusa, Baiba Jansone
45. Synthesis of Self-Assembling Cationic 1,4-Dihydropyridines as Delivery Aģents for Studies of Structure-Activity Relationsips Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Aiva Plotniece, Marina Gosteva, Martins Rucins, Kārlis Pajuste, Velta Ose, Brigita Cekavicus, Brigita Vīgante, Klāvs Pajuste, Reinis Danne, Dace Bandere, Gunārs Duburs, Māra Plotniece, Arkadij Sobolev
46. Synthesis of Soluble Derivatives of Fullerene C60 Raksts konferenču tēžu krājumā 2007 Māra Plotniece, Juris Gulbis, Jana Kreicberga, Valdis Kampars
47. Synthesis, Studies of Properties and Structure-Activity Relationships of New Delivery Systems based on the Self-Assembling Polyfunctional Pyridinium Derivatives Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Arkadij Sobolev, Velta Ose, Kārlis Pajuste, Marina Gosteva, Māra Plotniece, Klāvs Pajuste, Martins Rucins, Brigita Cekavicus, Brigita Vīgante, Aiva Plotniece
48. The Condensation Reactions of n-(Indan-1,3-dion-2-yl)-4-Methylpyridinium Betaine with Aromatic Aldehydes Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Valdis Kampars, Ludmila Vesjolaja, Māra Plotniece, Pauls-Jānis Pastors, Guna Ornicāne, Baiba Turovska
49. The Influence of Substituent on Physical-Chemical Properties of 1,4-Dihydropyridine as Delivery Agents Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Māra Plotniece, Marina Gosteva, Velta Ose, Kārlis Pajuste, Martins Rucins, Brigita Cekavicus, Arkadij Sobolev, Aiva Plotniece
50. The Synthesis of Bistriethylammonium Salt of Fullerene C60 Cyclopropane Biscarboxylic Acid Publikācija izdevuma "RTU Zinātniskie raksti" sējumā 2008 Māra Plotniece, Juris Gulbis, Valdis Kampars
Atrasti 52 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 50.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]