Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikāciju meklēšana

Lai atrastu interesējošo RTU zinātnieka publikāciju, izmantojiet zemāk redzamo meklētāju. Ievadiet meklēšanas frāzi un nospiediet pogu [Meklēt]. Zinātnisko publikāciju meklēšana notiek pēc atslēgas vārdiem, nosaukuma, autoriem, pētniecības nozares.

Ja Jums neizdodas atrast meklēto, lūdzu, sazinieties ar mums.

Datubāzē atradīsiet zinātnisko monogrāfiju, mācību metodisko monogrāfiju, publikāciju zinātniskajos žurnālos, konferenču krājumos un promocijas darbu anotācijas.

Sadaļā Izdevums «RTU Zinātniskie raksti» lasāmi publikāciju pilni teksti.

Atrasti 20 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.
# Nosaukums Veids Izdošanas gads Autori
1. 2,3-Dichloro-1,4-Naphthoquinone Reaction with 1,3-Indandione in the Presence of Pyridine Derivatives Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Nelli Batenko, A. Āboliņš, Sergejs Beļakovs, Raimonds Valters
2. A Novel Method for the Synthesis of Benzimidazole-based 1,4-Quinone Derivatives Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2016 Nelli Batenko, Alisa Kricka, Sergejs Beļakovs, Baiba Turovska, Raimonds Valters
3. Approach to the Synthesis of the Fused Heterocyclic Quinones Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Nelli Batenko, Raimonds Valters
4. Nucleophilic Substitution of Chlorine Atoms in 2,5-Dichloro-3,6-bis(2-piperidinothiazol-5-yl)-1,4-benzoquinone = 2,5-Dihlor-3,6-bis(2-piperidinotiazol-5-il)-1,4-benzohinona hlora atomu nukleofilā aizvietošana Publikācija izdevuma "RTU Zinātniskie raksti" sējumā 2001 Nelli Batenko, Raimonds Valters, Gatis Karlivāns
5. Synthesis and Properties of Novel Quinones Having an Phenylazothiazole Moyety Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 Nelli Batenko, Sergejs Beļakovs, Raimonds Valters
6. Synthesis and Structure of Novel Quinones Having an Phenylazothiazole Moiety Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 Nelli Batenko, Sergejs Beļakovs, Raimonds Valters
7. Synthesis of 2,2'-bi [5-(2-N,N-dialkylaminothiazole-5-yl)-3,6-dichloro-1,4-benzoquinone-2-yl]thiazoles Publikācija izdevuma "RTU Zinātniskie raksti" sējumā 2003 Nelli Batenko, Raimonds Valters, Gatis Karlivāns
8. Synthesis of 6,7-Dichloropyrido[1,2-A]Benzimidazole-8,9-Dione and Its Analogues and Their Reactions with Nucleophiles Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2013 Nelli Batenko, Sergejs Beļakovs, G. Kiseļovs, Raimonds Valters
9. Synthesis of Aminovinyl Derivatives of Quinoline- and Isoquinoline-5,8-Diones Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2012 Nelli Batenko, O. Popova, Sergejs Beļakovs, Raimonds Valters
10. Synthesis of Aminovinylsubstituted Heterocyclic Quinones Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Nelli Batenko, Raimonds Valters
11. Synthesis of Aminovinylsubstituted Quinoline- and Isoquinoline-5,8-dione Derivatives Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Nelli Batenko, O. Popova, Raimonds Valters
12. Synthesis of Bisheteroarylbenzoquinone-Bearng Amines Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Nelli Batenko, Raimonds Valters
13. Synthesis of Heteroaryl Benzoquinones Bearing Amines Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2008 Nelli Batenko, Raimonds Valters
14. Synthesis of Heterocyclic Quinones with Azophenyl Moiety Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Nelli Batenko, Sergejs Beļakovs, Raimonds Valters
15. Synthesis of Thiazolylsubstituted Derivative of Quinoline- and Isoquinoline-5,8-diones Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Nelli Batenko, Oļesja Popova, Raimonds Valters
16. Synthesis, Characterization and Photophysical Properties of Naphtho[2,3-b]Indolizine-6,11-Dione Derivatives Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2015 Nelli Batenko, Ilze Māliņa, Raimonds Valters, Sergejs Beļakovs
17. Synthesis, Characterization and Photophysical Properties of Naphtho[2,3-b]Indolizine-6,11-Dione Derivatives Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2016 Nelli Batenko, Ilze Māliņa, Sergejs Beļakovs, Raimonds Valters
18. The Structure of 2-Phenylazo-5-(Trichloro-1,4-Benzoquinonyl)Thiazole Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2009 Nelli Batenko, Sergejs Beļakovs, Raimonds Valters
19. Неожиданное формирование скелета нафто[2,1-d]тиазол-6,9-диона на основе 2-[2-(E-фенилдиазенил)тиазол-5-ил]-3,5,6-трихлор-1,4-бензохинона Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2012 Nelli Batenko, Sergejs Beļakovs, Raimonds Valters
20. Синтез аминовинилпроизводных хинолин- и изохинолин-5,8-дионов Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2012 Nelli Batenko, O. Popova, Sergejs Beļakovs, Raimonds Valters
Atrasti 20 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.