Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikāciju meklēšana

Lai atrastu interesējošo RTU zinātnieka publikāciju, izmantojiet zemāk redzamo meklētāju. Ievadiet meklēšanas frāzi un nospiediet pogu [Meklēt]. Zinātnisko publikāciju meklēšana notiek pēc atslēgas vārdiem, nosaukuma, autoriem, pētniecības nozares.

Ja Jums neizdodas atrast meklēto, lūdzu, sazinieties ar mums.

Datubāzē atradīsiet zinātnisko monogrāfiju, mācību metodisko monogrāfiju, publikāciju zinātniskajos žurnālos, konferenču krājumos un promocijas darbu anotācijas.

Sadaļā Izdevums «RTU Zinātniskie raksti» lasāmi publikāciju pilni teksti.

Atrasti 23 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.
# Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
1. Akadēmiķa Edmunda Lukevica piemiņai Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2009 J. Stradiņš, Raimonds Valters, B. Adamsone
2. 2,3-Dichloro-1,4-Naphthoquinone Reaction with 1,3-Indandione in the Presence of Pyridine Derivatives Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Nelli Batenko, A. Āboliņš, Sergejs Beļakovs, Raimonds Valters
3. A Novel Method for the Synthesis of Benzimidazole-based 1,4-Quinone Derivatives Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Nelli Batenko, Alisa Kricka, Sergejs Beļakovs, Baiba Turovska, Raimonds Valters
4. Acetylation of 4,6,7-Trichloro-2-heteroarylamino-5-hydroxy-2,3-dihydrobenzo[b]furans = 2-Heteroarilamino-5-hidroksi-4,6,7-trihlor-2,3-dihidrobenzo[b]furānu acetilēšana Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2005 Gatis Karlivāns, Raimonds Valters
5. Approach to the Synthesis of the Fused Heterocyclic Quinones Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Nelli Batenko, Raimonds Valters
6. Development of Rural Tourism in Latvia Capitalizing on Regionally Relevant Human Values Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2011 Valters Kaže, Raimonds Škapars, Deniss Ščeulovs
7. Nucleophilic Substitution of Chlorine Atoms in 2,5-Dichloro-3,6-bis(2-piperidinothiazol-5-yl)-1,4-benzoquinone = 2,5-Dihlor-3,6-bis(2-piperidinotiazol-5-il)-1,4-benzohinona hlora atomu nukleofilā aizvietošana Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Nelli Batenko, Raimonds Valters, Gatis Karlivāns
8. Synthesis and Properties of Novel Quinones Having an Phenylazothiazole Moyety Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 Nelli Batenko, Sergejs Beļakovs, Raimonds Valters
9. Synthesis and Structure of Novel Quinones Having an Phenylazothiazole Moiety Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 Nelli Batenko, Sergejs Beļakovs, Raimonds Valters
10. Synthesis of 2,2'-bi [5-(2-N,N-dialkylaminothiazole-5-yl)-3,6-dichloro-1,4-benzoquinone-2-yl]thiazoles Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2003 Nelli Batenko, Raimonds Valters, Gatis Karlivāns
11. Synthesis of 6,7-Dichloropyrido[1,2-A]Benzimidazole-8,9-Dione and Its Analogues and Their Reactions with Nucleophiles Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Nelli Batenko, Sergejs Beļakovs, G. Kiseļovs, Raimonds Valters
12. Synthesis of Aminovinyl Derivatives of Quinoline- and Isoquinoline-5,8-Diones Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 Nelli Batenko, O. Popova, Sergejs Beļakovs, Raimonds Valters
13. Synthesis of Aminovinylsubstituted Heterocyclic Quinones Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Nelli Batenko, Raimonds Valters
14. Synthesis of Aminovinylsubstituted Quinoline- and Isoquinoline-5,8-dione Derivatives Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Nelli Batenko, O. Popova, Raimonds Valters
15. Synthesis of Bisheteroarylbenzoquinone-Bearng Amines Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Nelli Batenko, Raimonds Valters
16. Synthesis of Heteroaryl Benzoquinones Bearing Amines Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Nelli Batenko, Raimonds Valters
17. Synthesis of Heterocyclic Quinones with Azophenyl Moiety Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Nelli Batenko, Sergejs Beļakovs, Raimonds Valters
18. Synthesis of Thiazolylsubstituted Derivative of Quinoline- and Isoquinoline-5,8-diones Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Nelli Batenko, Oļesja Popova, Raimonds Valters
19. Synthesis, Characterization and Photophysical Properties of Naphtho[2,3-b]Indolizine-6,11-Dione Derivatives Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Nelli Batenko, Ilze Māliņa, Sergejs Beļakovs, Raimonds Valters
20. Synthesis, Characterization and Photophysical Properties of Naphtho[2,3-b]Indolizine-6,11-Dione Derivatives Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2015 Nelli Batenko, Ilze Māliņa, Raimonds Valters, Sergejs Beļakovs
21. The Structure of 2-Phenylazo-5-(Trichloro-1,4-Benzoquinonyl)Thiazole Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2009 Nelli Batenko, Sergejs Beļakovs, Raimonds Valters
22. Неожиданное формирование скелета нафто[2,1-d]тиазол-6,9-диона на основе 2-[2-(E-фенилдиазенил)тиазол-5-ил]-3,5,6-трихлор-1,4-бензохинона Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2012 Nelli Batenko, Sergejs Beļakovs, Raimonds Valters
23. Синтез аминовинилпроизводных хинолин- и изохинолин-5,8-дионов Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2012 Nelli Batenko, O. Popova, Sergejs Beļakovs, Raimonds Valters
Atrasti 23 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.