Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikāciju meklēšana

Lai atrastu interesējošo RTU zinātnieka publikāciju, izmantojiet zemāk redzamo meklētāju. Ievadiet meklēšanas frāzi un nospiediet pogu [Meklēt]. Zinātnisko publikāciju meklēšana notiek pēc atslēgas vārdiem, nosaukuma, autoriem, pētniecības nozares.

Ja Jums neizdodas atrast meklēto, lūdzu, sazinieties ar mums.

Datubāzē atradīsiet zinātnisko monogrāfiju, mācību metodisko monogrāfiju, publikāciju zinātniskajos žurnālos, konferenču krājumos un promocijas darbu anotācijas.

Sadaļā Izdevums «RTU Zinātniskie raksti» lasāmi publikāciju pilni teksti.

Atrasti 43 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.
# Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
1. Au Supported on the TiO2-nanofibers as Novel Catalysts for Glycerol Oxidation Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2018 Svetlana Čornaja, Reinis Drunka, Konstantīns Dubencovs, Svetlana Žižkuna, Dzidra Jankoviča, Janis Kunakovs, Aija Krūmiņa, Elīna Sīle
2. Biodīzeļdegvielas sintēze no rapšu eļļas Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Valdis Kampars, Svetlana Čornaja, Svetlana Žižkuna, Modris Roze, Aivars Blūms, Miķelis Svilans, Jānis Millers, Kristaps Māliņš, Rūta Kampare, Nataļja Kiričenko, Tatjana Rusakova, Zane Šustere, Kristīne Lazdoviča, O. Liepa, E. Golubeva, Jānis Brinks, Konstantīns Dubencovs, Raimonds Mūrnieks, O. Muravjova
3. Catalyst Materials Based on Plasma Processed Alumina Nanopowder Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 E. Palcevskis, L. Kulikova, V. Serga, A. Cvetkovs, Svetlana Čornaja
4. Catalyst Materials Based on Plasma Processed Alumina Nanopowder Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 Ēriks Palčevskis, Lidija Kuļikova, V. Serga, Antons Cvetkovs, Svetlana Čornaja, Elīna Sīle
5. Glicerīna katalītiskā oksidēšana ar molekulāro skābekli heterogēnu katalizatoru klātbūtnē šķidrajā fāzē Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, Valdis Kampars, Olga Stepanova, Svetlana Žižkuna
6. Glicerīna oksidēšana ar molekulāro skābekli 3% Pd/Al2O3 klātbūtnē barbotāžas tipa reaktorā Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Olga Stepanova, Svetlana Čornaja
7. Glicerīna oksidēšana ar molekulāro skābekli komerciāla 3%Pd/Al2O3 katalizatora klātbutnē barbotāžas tipa reaktoros Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2009 Olga Stepanova, Konstantīns Dubencovs, Svetlana Žižkuna, Svetlana Čornaja, Valdis Kampars
8. Glicerīna oksidēšana ar molekulāro skābekli sārmainos ūdens šķīdumos dažādu heterogēnu katalizatoru klātbūtnē Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Konstantīns Dubencovs, Svetlana Čornaja
9. Glyceric, Lactic and Mesoxalic Acids Production by Oxidation of Glycerol in Presence of Supported Gold Catalysts Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Svetlana Čornaja, Olga Stepanova, Svetlana Žižkuna, Konstantīns Dubencovs, Valdis Kampars, Dzidra Jankoviča, Elīna Sīle
10. Glycerol Oxidation by Molecular Oxygen in Presence of Novel Supported Platinum Catalysts Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, V. Serga, L. Kuļikova, Valdis Kampars, Elīna Sīle, Olga Stepanova, A. Cvetkovs, Svetlana Žižkuna
11. Hidroksipivālskābes aldehīda oksidēšana ar molekulāro skābekli vara (II) savienojumu klātbūtnē Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2010 Svetlana Žižkuna, Svetlana Čornaja, N. Buceneka, S. Trusovs
12. Mesoxalic Acid Selective Production in Process of Glycerol Catalytic Oxidation in Methanol Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Svetlana Žižkuna, Svetlana Čornaja, Dzidra Jankoviča, Valdis Kampars, olga muravjova, Jānis Grabis, Konstantīns Dubencovs
13. New Method of Glyceric and Lactic Acid Production by Catalytic Oxidation of Glycerol. New Method of Catalyst Synthesis with Enhanced Activity and Selectivity Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Svetlana Čornaja, Svetlana Žižkuna, Konstantīns Dubencovs, Olga Stepanova, Elīna Sīle, Valdis Kampars, L. Kuļikova, V. Serga, A. Cvetkovs, E. Palcevskis
14. New Method of Glyceric and Lactic Acid Production by Catalytic Oxidation of Glycerol. New Method of Catalyst Synthesis with Enhanced Activity and Selectivity Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2013 Svetlana Čornaja, Svetlana Žižkuna, Konstantīns Dubencovs, Olga Stepanova, Elīna Sīle, L. Kuļikova, V. Serga, A. Cvetkovs, E. Palcevskis
15. New Methods of Glyceric and Lactic Acid Production by Catalytic Oxidation of Glycerol. New Method of Synthesis of a Catalyst with Enhanced Activity and Selectivity Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Svetlana Čornaja, Svetlana Žižkuna, Konstantīns Dubencovs, Olga Stepanova, Valdis Kampars, L. Kulikova, Vera Serga, A. Cvetkovs, E. Palcevskis, Elīna Sproģe
16. NiO and CoOx Promoted Pt Catalysts for Glycerol Oxidation Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2017 Svetlana Čornaja, Elīna Sīle, Konstantīns Dubencovs, Harijs Bariss, Svetlana Žižkuna, Vera Serga, Valdis Kampars
17. NiO and CoOx Promoted Pt Catalysts for Glycerol Oxidation Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Svetlana Čornaja, Elīna Sīle, Konstantīns Dubencovs, Harijs Bariss, Vera Serga, Svetlana Žižkuna, Valdis Kampars
18. Novel Extractive-Pyrolytic Method for Heterogeneous Supported Palladium Catalyst Synthesis Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Svetlana Čornaja, L. Kuļikova, V. Serga, Valdis Kampars, Svetlana Žižkuna, O. Muravjova
19. Novel Fine-Disperse Bimetallic Pt-Pd/Al2O3 Catalysts for Glycerol Oxidation with Molecular Oxygen Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Konstantīns Dubencovs, Svetlana Čornaja, Elīna Sīle, Valdis Kampars, Darja Markova, L. Kuļikova, V. Serga, A. Cvetkovs
20. Novel Fine-Disperse Bimetallic Pt-Pd/Al2O3 Catalysts for Glycerol Oxidation with Molecular Oxygen Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Konstantīns Dubencovs, Svetlana Čornaja, Elīna Sīle, Valdis Kampars, Darja Markova, L. Kuļikova, V. Serga, A. Cvetkovs
21. Novel PD Supported Catalysts for Glyceric Acid Selective Production Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Svetlana Čornaja, L. Kulikova, V. Serga, Valdis Kampars, Konstantīns Dubencovs, Svetlana Žižkuna, Olga Stepanova
22. Novel Pd/CeO and Pd-NiO/CeO Nanocomposites’ Catalytic Activity in Glycerol Oxidation Processes Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2017 Elīna Sīle, Svetlana Čornaja, Vera Serga, Ilze Lulle, Svetlana Žižkuna, Konstantīns Dubencovs, Aija Krūmiņa
23. Novel Pd/CeO2 and Pd-NiO/CeO2 Nanocomposites' Catalytic Activity in Glycerol Oxidation Processes Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2017 Elīna Sīle, Svetlana Čornaja, Ilze Lulle, Svetlana Žižkuna, Konstantīns Dubencovs, Aija Krūmiņa
24. Oxidation of Glycerol with Oxygen in Alkaline Aqueous Solutions in the Presence of Supported Palladium Catalysts Prepared by the Extractive-Pyrolytic Method Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, Valdis Kampars, Olga Stepanova, Svetlana Žižkuna, V. Serga, L. Kuļikova
25. Production of CeO2/NiO and CeO2/NiO-Pt Nanocomposites by EPM Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2016 Vera Serga, Antons Cvetkovs, Aija Krumina, Svetlana Čornaja, Janis Kunakovs, Mikhail Maiorov
26. Production of CeO2/NiO and CeO2/NiO-Pt Nanocomposites by EPM Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Vera Serga, Aija Krūmiņa, Svetlana Čornaja, J. Kunakovs, M. Maiorov
27. Production of Glycolic Acid from Glycerol Using Novel Fine-Disperse Platinum Catalyst Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Svetlana Čornaja, Svetlana Žižkuna, D. Jankovica, D. Karašanova, Konstantīns Dubencovs, Olga Stepanova, Valdis Kampars, Gita Poikāne
28. Production of Glycolic Acid from Glycerol Using Novel Fine-Disperse Platinum Catalysts Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Vera Serga, Elina Sproge, Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, Valdis Kampars, Lidiya Kulikova
29. Production of Glycolic Acid from Glycerol Using Novel Fine-Disperse Platinum Catalysts Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, Valdis Kampars, L. Kulikova, Vera Serga, Elīna Sproģe
30. Production of High-Dispersed Palladium Particles on α-Al2O3 Nanoporous Microgranules by the Extractive-Pyrolytic Method Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2013 V. Serga, L. Kulikova, A. Krūmiņa, Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, M. Maiorov
31. Production of Mono- and Bimetallic Nanoparticles of Noble Metals by Pyrolysis of Organic Extracts on Silicon Dioxide Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 V. Serga, L. Kuļikova, A. Cvetkovs, A. Krūmiņa, Māris Kodols, Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, Elīna Sīle
32. Production of Mono- and Bimetallic Nanoparticles of Noble Metals by Pyrolysis of Organic Extracts on Silicon Dioxide Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 V. Serga, L. Kuļikova, A. Cvetkovs, A. Krūmiņa, Māris Kodols, Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, Elīna Sīle
33. Pt Supported TiO2-Nanofibers and TiO2- Nanopowder as Catalysts for Glycerol Oxidation Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Svetlana Čornaja, Elīna Sīle, Reinis Drunka, Jānis Grabis, Dzidra Jankoviča, Janis Kunakovs, Konstantīns Dubencovs, Svetlana Žižkuna, Vera Serga
34. Pt Supported TiO2-Nanoparticles and TiO2-Nanofibers as Catalysts for Glycerol Oxidation Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Svetlana Čornaja, Reinis Drunka, Jānis Grabis, Dzidra Jankoviča, E. Sproģe, J. Kunakovs, Konstantīns Dubencovs, Svetlana Žižkuna, Vera Serga
35. Selective Liquid Phase Oxidation of Glycerol to Glyceric Acid over Novel Supported Pt Catalysts Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Elīna Sīle, Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, Svetlana Žižkuna, Valdis Kampars, V. Serga, Lidija Kuļikova, Ēriks Palčevskis
36. Selective Oxidation of Glycerol to Glyceraldehyde over Novel Monometallic Platinum Catalysts Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Svetlana Čornaja, Elīna Sīle, Konstantīns Dubencovs, L. Kuļikova, V. Serga, A. Cvetkovs, Valdis Kampars
37. Selective Oxidation of Glycerol to Glyceraldehyde over Novel Monometallic Platinum Catalysts Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Svetlana Čornaja, Elīna Sīle, Konstantīns Dubencovs, L. Kuļikova, V. Serga, A. Cvetkovs, Valdis Kampars
38. Selective Oxidation of Glycerol to Glyceraldehyde over Novel Monometallic Platinum Catalysts Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Svetlana Čornaja, Elina Sproge, Konstantīns Dubencovs, Lidiya Kulikova, Vera Serga, Antons Cvetkovs, Valdis Kampars
39. Selective Oxidation of Glycerol to Glyceraldehyde under Novel Monometallic Platinum Catalyst Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Svetlana Čornaja, Elīna Sīle, Konstantīns Dubencovs, L. Kuļikova, V. Serga, A. Cvetkovs, Valdis Kampars
40. Synthesis and Study of Au/TiO2 and Au/CeO2 Nanocomposites for Their Physical Properties and Catalytic Activity Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Svetlana Čornaja, Svetlana Žižkuna, Dzidra Jankoviča, D. Karashanova, Konstantīns Dubencovs, Olga Stepanova, Valdis Kampars, Gita Poikāne
41. The Catalytic Properties of the Novel Bimetallic Pt-Pd, Au-Pt and Au-Pd Nano-composites in the Reaction of Glycerol Oxidation by Molecular Oxygen Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Svetlana Čornaja, Elīna Sīle, Konstantīns Dubencovs, Svetlana Žižkuna, Valdis Kampars, L. Kuļikova, V. Serga, A. Cvetkovs
42. The Method of Glyceric Acid Preparation and Gold Supported Catalysts for Its Realization Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Svetlana Čornaja, Valdis Kampars, Jānis Grabis, D. Jankoviča, Svetlana Žižkuna, O. Muravjova, Konstantīns Dubencovs
43. The Novel Au/TiO2 and Au/CeO2 Nanocomposite Synthesis. The Study of Their Physical Properties and Catalytic Activity Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Svetlana Čornaja, Svetlana Žižkuna, D. Jankovica, D. Karašanova, Konstantīns Dubencovs, Olga Stepanova, Valdis Kampars, Gita Poikāne
Atrasti 43 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.