Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikāciju meklēšana

Lai atrastu interesējošo RTU zinātnieka publikāciju, izmantojiet zemāk redzamo meklētāju. Ievadiet meklēšanas frāzi un nospiediet pogu [Meklēt]. Zinātnisko publikāciju meklēšana notiek pēc atslēgas vārdiem, nosaukuma, autoriem, pētniecības nozares.

Ja Jums neizdodas atrast meklēto, lūdzu, sazinieties ar mums.

Datubāzē atradīsiet zinātnisko monogrāfiju, mācību metodisko monogrāfiju, publikāciju zinātniskajos žurnālos, konferenču krājumos un promocijas darbu anotācijas.

Sadaļā Izdevums «RTU Zinātniskie raksti» lasāmi publikāciju pilni teksti.

Atrasti 28 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.
# Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
1. Biodiesel Production via Interesterification of Rapeseed Oil with Alkyl Acetate in Presence of Potassium tert-Butoxide Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2017 Valdis Kampars, Kristaps Māliņš, Zane Šustere, Rūta Kampare
2. Biodiesel Synthesis from Rapeseed Oil in the Presence of Sodium and Potassium Hydroxides Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2013 Valdis Kampars, Kristaps Māliņš, Tatjana Rusakova, Zane Šustere, Jānis Brinks
3. Biodīzeļa satura noteikšana eļļas slānī ar infrasarkanās spektroskopijas metodi Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Zane Šustere, Valdis Kampars
4. Biodīzeļdegvielas sintēze no rapšu eļļas Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Valdis Kampars, Svetlana Čornaja, Svetlana Žižkuna, Modris Roze, Aivars Blūms, Miķelis Svilans, Jānis Millers, Kristaps Māliņš, Rūta Kampare, Nataļja Kiričenko, Tatjana Rusakova, Zane Šustere, Kristīne Lazdoviča, O. Liepa, E. Golubeva, Jānis Brinks, Konstantīns Dubencovs, Raimonds Mūrnieks, O. Muravjova
5. Catalytic Deoxygenation of Rapeseed Oil to n-Paraffins Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Raimonds Mūrnieks, Lauma Apšeniece, Valdis Kampars, Zane Šustere
6. Chemical Interesterification of Rapeseed Oil With Ethyl Acetate Using Sodium Metoxide and T-Butanolic Potassium Butoxide Solutions as Catalysts Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Zane Šustere, Valdis Kampars
7. Chemical Interesterification of Rapeseed Oil with Ethyl Acetate Using t-Butanolic Potassium Butoxide Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Zane Šustere, Valdis Kampars
8. Chemical Interesterification of Rapeseed Oil with Methyl, Ethyl, Propyl and Isopropyl Acetates and Fuel Properties of Obtained Mixtures Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Zane Šustere, Raimonds Mūrnieks, Valdis Kampars
9. Chemical Interesterificaton of Rapeseed Oil with Methyl Acetate in Presence of Sodium Methoxide in Methanol and Potassium Tert-Butoxide in Tert-Butanol Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2015 Zane Šustere, Valdis Kampars
10. Competitive Interesterification-Transesterification of Rapeseed Oil with Methyl Acetate in Presence of Potassium Metoxide Solutions Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2018 Elīna Sīle, Valdis Kampars, Zane Šustere
11. Determination of the Fatty Acid Profile by GC Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Valdis Kampars, Z. Varcaba, Zane Šustere
12. Determination of Triacetin and FAEE Content by GC in Rapeseed Oil Ineteresterification Mixtures Obtained with Ethyl Acetate Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Zane Šustere, Jānis Millers, Valdis Kampars
13. Effect of Molar Ratio of Ethyl Acetate to Rapeseed Oil in Interesterification Reactions Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Zane Šustere, Valdis Kampars
14. Factors Affecting the Rate of Formation and the Content of Rapeseed Oil MethylestersiIn Presence of Sodium Hydroxide as Catalyst Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2011 Kristaps Māliņš, Tatjana Rusakova, Valdis Kampars, Jānis Brinks, Zane Šustere
15. GC Analysis of Biodiesel Synthesis Reaction Mixtures Formed in Rapeseed Oil Reaction with Ethylacetate Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2011 Zane Šustere, Jānis Millers, Valdis Kampars
16. Glicerīna acetālu ietekme uz jaukto benzīnu īpašībām Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2012 Raimonds Mūrnieks, Valdis Kampars, Aivars Blūms, Rūta Kampare, Kristaps Māliņš, Zane Šustere
17. Investigation of Deoxygenation of Rapeseed Oil over Raney Nickel and Ni/SiO2−Al2O3 Catalysts Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Raimonds Mūrnieks, Lauma Apšeniece, Valdis Kampars, Zane Šustere, Kristaps Māliņš
18. New Methods of Biofuel Production Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Valdis Kampars, Kristaps Māliņš, Jānis Brinks, Tatjana Rusakova, Zane Šustere, Kristīne Lazdoviča, Karīna Cīrule, Raimonds Mūrnieks, Rūta Kampare
19. Production of Biodiesel and Triacetin by Interesterification of Rapeseed Oil Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2018 Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Rūta Kampare, Zane Šustere, Alīna Ārenta
20. Properties of Mixtures Obtained by Rapeseed Oil Interesterification with Methyl Acetate Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Zane Šustere, Valdis Kampars, Liene Misiņa, Raimonds Mūrnieks
21. Rapšu eļļas etilesteru iegūšanas reakcijas ātrumu un esteru saturu ietekmējošie faktori kālija hidroksīda katalīzes apstākļos Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2011 Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Kaspars Spalvis, Zane Šustere, Janis Brinks
22. Rapšu eļļas interesterifikācijas reakciju pētījumi Promocijas darbs 2017 Zane Šustere
23. Rapšu eļļas metilesteru iegūšanas reakcijas ātrumu un esteru saturu ietekmējošie faktori nātrija metilāta katalīzes apstākļos Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2012 Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Jānis Brinks, Tatjana Rusakova, Zane Šustere
24. Taukskābju etilesteru un triacetīna noteikšana ar gāzu hromatogrāfiju maisījumos, kas iegūti rapšu eļļas pāresterificēšanā ar etilacetātu Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Zane Šustere, Jānis Millers
25. The Effect of Acid Moiety of Monoesters on Rapeseed Oil Interesterification Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Zane Šustere, Valdis Kampars
26. The Effect of Alcohol Group on Rapeseed Oil Interesterification with Methyl- and Ethyl- Acetates Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Zane Šustere, Valdis Kampars, L. Misiņa
27. The Factors Affecting the Rate of Formation and the Content of Rapeseed Oil Methyl Esters by Using Sodium Methylate as Catalyst Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2010 Kristaps Māliņš, Tatjana Rusakova, Valdis Kampars, Zane Šustere
28. The Influence of Acyl and Alcohol Moieties of Carboxylate Esters on Rapeseed Oil Chemical Interesterification Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2017 Zane Šustere, Valdis Kampars
Atrasti 28 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.