Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikāciju meklēšana

Lai atrastu interesējošo RTU zinātnieka publikāciju, izmantojiet zemāk redzamo meklētāju. Ievadiet meklēšanas frāzi un nospiediet pogu [Meklēt]. Zinātnisko publikāciju meklēšana notiek pēc atslēgas vārdiem, nosaukuma, autoriem, pētniecības nozares.

Ja Jums neizdodas atrast meklēto, lūdzu, sazinieties ar mums.

Datubāzē atradīsiet zinātnisko monogrāfiju, mācību metodisko monogrāfiju, publikāciju zinātniskajos žurnālos, konferenču krājumos un promocijas darbu anotācijas.

Sadaļā Izdevums «RTU Zinātniskie raksti» lasāmi publikāciju pilni teksti.

Atrasti 24 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.
# Nosaukums Veids Izdošanas gads Autori
1. Biodiesel Synthesis from Rapeseed Oil in the Presence of Sodium and Potassium Hydroxides Publikācija izdevuma "RTU Zinātniskie raksti" sējumā 2013 Valdis Kampars, Kristaps Māliņš, Tatjana Rusakova, Zane Šustere, Jānis Brinks
2. Biodīzeļa satura noteikšana eļļas slānī ar infrasarkanās spektroskopijas metodi Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Zane Šustere, Valdis Kampars
3. Biodīzeļdegvielas sintēze no rapšu eļļas Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Valdis Kampars, Svetlana Čornaja, Svetlana Žižkuna, Modris Roze, Aivars Blūms, Miķelis Svilans, Jānis Millers, Kristaps Māliņš, Rūta Kampare, Nataļja Kiričenko, Tatjana Rusakova, Zane Šustere, Kristīne Lazdoviča, O. Liepa, E. Golubeva, Jānis Brinks, Konstantīns Dubencovs, Raimonds Mūrnieks, O. Muravjova
4. Catalytic Deoxygenation of Rapeseed Oil to n-Paraffins Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Raimonds Mūrnieks, Lauma Apšeniece, Valdis Kampars, Zane Šustere
5. Chemical Interesterification of Rapeseed Oil With Ethyl Acetate Using Sodium Metoxide and T-Butanolic Potassium Butoxide Solutions as Catalysts Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Zane Šustere, Valdis Kampars
6. Chemical Interesterification of Rapeseed Oil with Ethyl Acetate Using t-Butanolic Potassium Butoxide Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Zane Šustere, Valdis Kampars
7. Chemical Interesterification of Rapeseed Oil with Methyl, Ethyl, Propyl and Isopropyl Acetates and Fuel Properties of Obtained Mixtures Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2016 Zane Šustere, Raimonds Mūrnieks, Valdis Kampars
8. Chemical Interesterificaton of Rapeseed Oil with Methyl Acetate in Presence of Sodium Methoxide in Methanol and Potassium Tert-Butoxide in Tert-Butanol Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2015 Zane Šustere, Valdis Kampars
9. Determination of the Fatty Acid Profile by GC Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Valdis Kampars, Z. Varcaba, Zane Šustere
10. Determination of Triacetin and FAEE Content by GC in Rapeseed Oil Ineteresterification Mixtures Obtained with Ethyl Acetate Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Zane Šustere, Jānis Millers, Valdis Kampars
11. Effect of Molar Ratio of Ethyl Acetate to Rapeseed Oil in Interesterification Reactions Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Zane Šustere, Valdis Kampars
12. Factors Affecting the Rate of Formation and the Content of Rapeseed Oil MethylestersiIn Presence of Sodium Hydroxide as Catalyst Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2011 Kristaps Māliņš, Tatjana Rusakova, Valdis Kampars, Jānis Brinks, Zane Šustere
13. GC Analysis of Biodiesel Synthesis Reaction Mixtures Formed in Rapeseed Oil Reaction with Ethylacetate Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2011 Zane Šustere, Jānis Millers, Valdis Kampars
14. Glicerīna acetālu ietekme uz jaukto benzīnu īpašībām Publikācija izdevuma "RTU Zinātniskie raksti" sējumā 2012 Raimonds Mūrnieks, Valdis Kampars, Aivars Blūms, Rūta Kampare, Kristaps Māliņš, Zane Šustere
15. Investigation of Deoxygenation of Rapeseed Oil over Raney Nickel and Ni/SiO2−Al2O3 Catalysts Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2015 Raimonds Mūrnieks, Lauma Apšeniece, Valdis Kampars, Zane Šustere, Kristaps Māliņš
16. New Methods of Biofuel Production Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Valdis Kampars, Kristaps Māliņš, Jānis Brinks, Tatjana Rusakova, Zane Šustere, Kristīne Lazdoviča, Karīna Cīrule, Raimonds Mūrnieks, Rūta Kampare
17. Properties of Mixtures Obtained by Rapeseed Oil Interesterification with Methyl Acetate Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Zane Šustere, Valdis Kampars, Liene Misiņa, Raimonds Mūrnieks
18. Rapšu eļļas etilesteru iegūšanas reakcijas ātrumu un esteru saturu ietekmējošie faktori kālija hidroksīda katalīzes apstākļos Publikācija izdevuma "RTU Zinātniskie raksti" sējumā 2011 Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Kaspars Spalvis, Zane Šustere, Janis Brinks
19. Rapšu eļļas interesterifikācijas reakciju pētījumi Promocijas darbs 2017 Zane Šustere
20. Rapšu eļļas metilesteru iegūšanas reakcijas ātrumu un esteru saturu ietekmējošie faktori nātrija metilāta katalīzes apstākļos Publikācija izdevuma "RTU Zinātniskie raksti" sējumā 2012 Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Jānis Brinks, Tatjana Rusakova, Zane Šustere
21. Taukskābju etilesteru un triacetīna noteikšana ar gāzu hromatogrāfiju maisījumos, kas iegūti rapšu eļļas pāresterificēšanā ar etilacetātu Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Zane Šustere, Jānis Millers
22. The Effect of Acid Moiety of Monoesters on Rapeseed Oil Interesterification Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Zane Šustere, Valdis Kampars
23. The Effect of Alcohol Group on Rapeseed Oil Interesterification with Methyl- and Ethyl- Acetates Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Zane Šustere, Valdis Kampars, L. Misiņa
24. The Factors Affecting the Rate of Formation and the Content of Rapeseed Oil Methyl Esters by Using Sodium Methylate as Catalyst Publikācija zinātnisko rakstu krājumā 2010 Kristaps Māliņš, Tatjana Rusakova, Valdis Kampars, Zane Šustere
Atrasti 24 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.