Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Izdevums «RTU Zinātniskie raksti»

«RTU Zinātniskie raksti» ir recenzējams sērijveida zinātnisks izdevums, kurā tiek apkopoti RTU zinātnieku un doktorantu, kā arī ārvalstu zinātnieku raksti. Žurnāls «RTU Zinātniskie raksti» iznāk 13 sērijās. Katrai sērijai ir savs nosaukums un ISSN numurs.


Materiālzinātne un lietišķā ķīmija
ISSN: 1407-7353
e-ISSN: 2255-8713

Construction Science
ISSN: 1407-7329
e-ISSN: 2255-8551

Economics and Business
ISSN: 1407-7337







Ģeomātika
ISSN: 1691-4341




Tehnogēnās vides drošība
ISSN: 2255-6923

Applied Computer Systems
ISSN: 2255-8683


Datorvadības tehnoloģijas
ISSN: 2255-9108









Datorzinātne (Izdots līdz 2011. gadam)
ISSN: 1407-7493