Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

RTU zinātnisko rakstu sērija: Ekonomika un uzņēmējdarbība

Izdevums «RTU Zinātniskie raksti» / Ekonomika un uzņēmējdarbība
Nosaukums Ekonomika un uzņēmējdarbība
Apraksts Žurnālā iekļauti zinātniskie raksti, kuri atspoguļo mūsdienu ekonomikas un biznesa problēmas jaunās ekonomiskās un globālās attīstības kontekstā. Žurnālā iekļauti Latvijas un citu valstu zinātnieku, augstskolu mācībspēku, doktorantu u.c. pētījumu rezultāti. Zinātniskie raksti var būt noderīgi speciālistiem, kuri interesējas par dažādām ekonomikas un biznesa problēmām un to risinājumiem, augstskolu mācībspēkiem, maģistrantiem un doktorantiem, pētniekiem un uzņēmumu pārstāvjiem.
Atreferējums EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI
Izdevējs RTU
ISSN 1407-7337
Kontaktinformācija Redkolēģijas addrese
Kalnciema ielā 6,
Rīga, LV-1048,
Latvija
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Tālr.: + 371 7089394, Fakss: + 371 7089345, E-pasts: feemjournal@rtu.lv
Autora vadlīnijas/Manuskripta noformēšanas noteikumi Manuskripta noformēšanas noteikumi
Redkolēģija

Galvenais redaktors

Prof. R. Počs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Atbildīgais redaktors

Asoc. prof., Dr. T. Tambovceva, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija


Redkolēģija
Galvenais redaktors
R. Počs , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Tekstu redaktori
S.Minkevica - latviešu val.
I.Matisone - angļu val.
N.Čina – krievu val.
Redkolēģija
N. Baranovskis , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
A. Baublis , Viļnas Tehniskā universitāte, Lietuva
I. Dovladbekova , Latvijas Zinātņu Akadēmija, Latvija
V. Gerasimčuks , Kijevas Valsts Ekonomikas universitāte, Ukraina
G. Olevskis , Latvijas Universitāte, Latvija
St. Neubers , Vismāras Augstskola, Vācija
J. Saulītis , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
N. Sprancmanis , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
M. Šenfelde , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Redkolēģijas adrese
Rīgas Tehniskā universitāte
Inženierekonomikas fakultāte
Meža ielā 1-202, korp. 7
Rīga, LV – 1048
Latvija
Tālrunis: + 371 7089394
Fakss : + 371 7089345
E – pasts: ief@rtu.lv

"Ekonomika un uzņēmējdarbība" sējumi

Nosaukums Sējuma numurs Izdošanas gads
Ekonomika un uzņēmējdarbība  31 2017
Ekonomika un uzņēmējdarbība  30 2017
Ekonomika un uzņēmējdarbība  29 2016
Ekonomika un uzņēmējdarbība  28 2016
Ekonomika un uzņēmējdarbība  27 2015
Ekonomika un uzņēmējdarbība  26 2014
Ekonomika un uzņēmējdarbība  25 2014
Ekonomika un uzņēmējdarbība  24 2013
Ekonomika un uzņēmējdarbība
22 2012
Ekonomika un uzņēmējdarbība
21 2011
Ekonomika un uzņēmējdarbība
20 2010
Tautsaimniecība – teorija un prakse
17 2008