Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Sējums: 1. Ilgtspējīga telpiskā attīstība (2010)

Izdevums «RTU Zinātniskie raksti» /  Ilgtspējīga telpiskā attīstība /  Ilgtspējīga telpiskā attīstība
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Estētiskās un ekoloģiskās saskaņas sintēze ilgtspējīgas ainavas plānošanas kontekstā Daiga Zigmunde
2 Gaisa enerģētiskā stāvokļa ietekme uz pilsētu infrastruktūru Andris Skromulis, Jelena Grigorjeva
3 Ilgtspējības principi piekrastes rekreācijas plānošanā Ilona Šavraka, Jēkabs Trušiņš
4 Ilgtspējīga telpiskā attīstība Jēkabs Trušiņš
5 Ilgtspējīgās attīstības sistēmas kritēriji un indikatori Jēkabs Trušiņš
6 Intensīvais anomālais magnētiskais lauks – patogēnais faktors Ludmila Kartunova
7 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība – viena no pilsētu ilgtspējīgas attīstības nostādnēm. Kuldīgas pašvaldības darbs kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Jana Jākobsone
8 Kurzemes reģiona konkurētspēja Ilze Judrupa, Maija Šenfelde
9 Latvijas anomālais gravitācijas lauks Vladimirs Vetreņņikovs
10 Latvijas atjaunojamās ekoizejvielas kā ilgtspējīgu telpisko attīstību veicinošie faktori Andra Ulme, Guntis Strazds, Līga Freivalde
11 Latvijas enerģētikas sektora attīstības modelēšana. Energoresursu reģionālā pieejamība Dagnija Blumberga, Andra Blumberga, Ilze Dzene
12 Latvijas rekreācijas un tūrisma telpiskās sistēmas (LARETS) veidošanas problēmas un priekšnoteikumi Jēkabs Trušiņš, Andra Ulme, Edvīns Buka
13 MZITI un LiepU matemātikas un informātikas katedra reģionālās telpiskās plānošanas stratēģiju kontekstā Daiga Zhaime
14 Niedru resursu energopotenciāla un telpiskā izvietojuma izpēte ilgtspējīgai bioenerģijas ražošanai un infrastruktūras attīstībai Latgales reģionā Edgars Cubars
15 Practical Aspects of Spatial Planning in Latgale region: Influence of European Union, Future Challenges and Perspective Sandra Ezhmale
16 Reģionālo finansējuma kvotu piemērošanas iespējas ilgtspējīgas reģionālās attīstības veicināšanai Latvijā Alise Vītola, Maija Šenfelde
17 Satiksmes infrastruktūras pilnveidošanas jautājumi (Kurzemes reģiona piemērs) Ija Niedole, Dainis Bogomols, Ludmila Baltrusina
18 Spatial Development Decision Making and Modeling Oleg Shcherbina, Elena Shembelyeva, Jēkabs Trušiņš
19 V-DEVS pieeja pilsētvides dinamikas imitācijas modelēšanā Arnis Lektauers
Atrasti 19 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.