Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
RTU zinātniskie žurnāli /  Economics and Business /  Vol. 12, No. 1 (2006)
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Cenu pieauguma un būvniecības attīstības mijiedarbība Ineta Geipele, Jānis Vanags
2 Finanšu analīzes paņēmienu izmantošana, veidojot uzņēmuma risku vadīšanas modeļus Jekaterina Komkova
3 Finanšu instrumentu efektīvās vadīšanas inovātīvās pieejas attīstošajos tirgos Konstantins Kozlovskis
4 Funkcionālā un personāla audita veikšanas metodika Latvijas valsts pārvaldes iestādēs Larisa Tumaņana, Konstantins Didenko
5 Inovācijas procesu attīstības viesnīcu darbībā noteicošie faktori Anatolijs Magidenko, Jevgenija Dehtjare
6 Inovāciju klasifikācija, no to ekonomiskās novērtēšanas viedokļa Anatolijs Magidenko, Aija Breikša
7 Krājumu vadīšanas optimizācija Vladimirs Jansons, Vitālijs Jurēnoks
8 Preču fiziskās sadales organizēšana intensīvas satiksmes apstākļos Pāvels Patļins, Nikolajs Sprancmanis
9 Racionālās dabas izmantošanas un apkārtējās vides aizsardzības sistēmas atkritumu problēmas Vladimirs Cudečkis
10 Vides novērtējuma ietekme uz uzņēmējdarbību Latvijā Marita Strādere, Konstantins Didenko
Atrasti 10 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.