Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
RTU zinātniskie žurnāli /  Economics and Business /  Vol. 13, No. 1 (2006)
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Analysis and Forecast of Latvian Summary Innovation Index (SII) and Gross Domestic Product (GDP) = Latvijas Republikas summārā inovāciju indeksa (SII) un iekšzemes kopprodukta (IKP) analīze un prognozēšana Vladimirs Jansons, Vitālijs Jurēnoks
2 Darbaspēka resursi un darba vide Jānis Ķipsna
3 Latvijas iedzīvotāju un nodarbināto skaita prognozēšana (lietojot ekonometriskos modeļus) Remigijs Počs, Velga Ozoliņa
4 Pasaules un Latvijas darba tirgus: problēmas un risinājumi Juris Saulītis
Atrasti 4 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.