Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
RTU zinātniskie žurnāli /  Economics and Business /  Vol. 19, No. 1 (2009)
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Analysis of Financial Viability in the Context of Company's Sustainability Nataļja Lāce, Nadežda Koleda
2 Bīstamo atkritumu vadīšanas filozofija un ekonomiskās ietekmes novērtēšana Nora Dubro, Anatolijs Magidenko
3 Inovatīvu pakalpojumu kvalitātes ietekme uz to konkurētspēju Rita Greitāne, Anatolijs Magidenko
4 Izglītība kā svarīgs cilvēkkapitālu veidojošs faktors Inga Lapiņa
5 Patērētāju gaidu modelis: teorija un prakse Ieva Andersone, Elīna Gaile-Sarkane
6 Risku vadības nozīme mazo un vidējo uzņēmumu darbībā Aleksandrs Zimecs, Kārlis Ketners
7 Sociālā kapitāla loma uzņēmuma apgrozāmo aktīvu pārvaldībā Guna Ciemleja, Nataļja Lāce
8 Sociālie interneta tīkli un portāli - uzņēmējdarbības instruments Deniss Ščeulovs, Elīna Gaile-Sarkane
9 Sociālo tīklu darbības ekonomiskais pamatojums Konstantins Kozlovskis, Jurijs Lācis
Atrasti 9 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.