Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
RTU zinātniskie žurnāli /  Economics and Business /  Vol. 2, No. 1 (2001)
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Energouzņēmumu inovāciju projektu veicināšanas problēmas pārejas perioda ekonomikas apstākļos Kārlis Ketners, Anatolijs Magidenko
2 Inovatīva pieeja ugunsgrēku izraisīto zaudējumu novērtēšanai Latvijas lauku rajonos Jeļena Sulojeva, Anatolijs Jemeļjanovs, Vladimirs Jemeļjanovs
3 Investīciju portfeļu veidošanas iespējas Latvijas vērtspapīru tirgū Juris Kimmelis
4 Mazo un vidējo uzņēmumu maksātnespējas un bankrota cēloņi Daina Ose
5 Par informācijas produktu klasifikāciju Elīna Gaile-Sarkane, Anatolijs Magidenko
6 Par naudas plūsmas kontroli Karina Zolotuhina, Konstantins Didenko
7 Ražošanas procesu modelēšana Vitālijs Jurēnoks
8 Sociāli ekonomiskā vide un uzņēmuma vadīšana Ilona Ezera, Jānis Ieviņš
9 Tirgzinības pētījums jūras kravu pārvadājumos Tatjana Survilo
Atrasti 9 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.