Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
RTU zinātniskie žurnāli /  Economics and Business /  Vol. 20, No. 1 (2010)
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Atlīdzība valsts pārvaldē kā motivatora regulējums – attīstība un nākotnes perspektīvas Ludmila Jevcuka, Kārlis Ketners
2 Created Value of Fundamental Analysis during Pre and Post Crisis Period on the Baltic Equity Market Jūlija Bistrova, Nataļja Lāce
3 Development of a Structural Model of the Concept of Bank Value Jeļena Titko, Nataļja Lāce
4 Eiropas Savienības fondu apguves efektivitāte Latvijā Sanda Blumberga
5 Elektroenerģijas apgāde Latvijā: objektīvie un subjektīvie aspekti Edvīns Karnītis
6 Finanšu un ekonomisko risku ietekme uz Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozares attīstību Inga Jansone, Viktors Nešpors, Irina Voronova
7 GIS Application in Real Estate Investment Andrea Podor, Judit Nyiri
8 Inovatīvu pakalpojumu kvalitātes ekonomiskā novērtēšana Rita Greitāne, Anatolijs Magidenko
9 Komercdarbības risinājumu pamatojuma metodoloģija un to ietekme uz risku vadību Aleksandrs Zimecs, Kārlis Ketners
10 Latvijas ekonomiskās situācijas ietekme uz izmaiņām iedzīvotāju patēriņa izdevumos Veronika Reizina
11 Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā ekonomiskā efekta novērtēšana Valērijs Skribans
12 Latvijas moderno industriālo telpu ilgtspējīgas attīstības modelis Tatjana Štaube, Ineta Geipele
13 Latvijas pilsētu sociālekonomiskās attīstības līmeņa un tempa novērtējums Alise Vītola, Zintis Hermansons
14 Mārketinga komplekss elektroniskajā mārketingā Deniss Ščeulovs, Elīna Gaile-Sarkane
15 Pilsētu ilgtspējīgas attīstības plānošanas un pārvaldīšanas aspekti mūsdienās Jurijs Grizāns, Jānis Vanags
16 Radošā ekonomika un augstākās izglītības problēmas Latvijā Viktors Nešpors, Līga Kamola
17 Regulatory Response to Liquidity and Systemic Risks Tatjana Židuļina
18 Samērīga nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas problēmas Latvijā Sandra Štucere
19 Sociāli atbildīgs mārketings: teorija un prakse Ieva Andersone, Elīna Gaile-Sarkane, Daira Aramina
20 Valsts nozīme no atjaunojamajiem energoresursiem ražotas elektroenerģijas attīstības veicināšanā Arta Deniņa, Jānis Zvanītājs
21 Valsts pārvaldes darba efektivitātes novērtēšanas problēmas Latvijā Iveta Baltiņa, Maija Šenfelde
Atrasti 21 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.