Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
RTU zinātniskie žurnāli /  Economics and Business /  Vol. 21, No. 1 (2011)
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Bank Customers’ and Employees’ Perceptions of Value Jeļena Titko, Nataļja Lāce
2 Bīstamo atkritumu inovatīvās vadīšanas teorētiskie pamati Nora Dubro, Anatolijs Magidenko, Konstantins Didenko
3 Cilvēkkapitāla attīstība, balstīta uz kompetencēm un izglītības kvalitāti Inga Lapiņa, Daira Aramina
4 Cilvēku resursu vadīšanas efektivitātes novērtēšanas problēmas Iveta Ozoliņa-Ozola
5 European Union Funds’ 2007-2013 in Latvian Territories in Context with the National Regional Policy Alise Vītola, Maija Šenfelde
6 Evaluation of Interrelations among Indicators of Researches Register’s Innovative Potential Iryna Barysevich
7 Export Dependency of Latvia’s Manufacturing Sector Astra Auziņa-Emsiņa
8 Kolektīva kompetence un uzņēmumu ekonomiskā izaugsme Inta Dobele
9 Konkurētspējas novērtēšana Latvijas plānošanas reģionos Ilze Judrupa, Maija Šenfelde
10 Latvijas biedrību un nodibinājumu iespējamais pieejamais brīvprātīgā darba potenciāls Jānis Bogužs, Liena Ādamsone
11 Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā ekonomisko efektu modelēšana Valērijs Skribans
12 Latvijas valsts kapitālsabiedrību pārvaldības raksturojums, pastāvošās problēmas un iespējamie risinājumi Ludmila Jevcuka, Kārlis Ketners
13 Sustainable Development in Construction: Conceptual Model and Latvia’s Case Study Jānis Vanags, Georgs Mote
Atrasti 13 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.