Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
RTU zinātniskie žurnāli /  Economics and Business /  Vol. 22, No. 1 (2012)
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz pašvaldības budžeta strukturālo efektivitāti Svetlana Štāle
2 Ārējo un iekšējo risku ietekme uz Latvijas izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozari Inga Jansone, Irina Voronova
3 Creation of Organizational Competencies for Change Mariana Kuzmanova
4 Ekonomiskās statistikas analīzes modelis: kā investīciju stratēģijas pamats Lauris Freināts, Irina Voronova
5 E-vides izmantošana lojālo klientu loka uzturēšanai Deniss Ščeulovs, Elīna Gaile-Sarkane
6 Expenses of Unemployment in Latvia Yuri Kochetkov
7 Green Infrastructure Development – Challenge of the Modern Urban Dynamic Growth Jurijs Grizāns, Armands Auziņš, Jānis Vanags
8 Institutions and Economic Performance Alise Vītola, Maija Šenfelde
9 Latvijas izglītības sistēmas finansēšanas principu pilnveide Svetlana Batare, Kārlis Ketners
10 Latvijas un Islandes stratēģijas ekonomiskās krīzes pārvarēšanai Iveta Baltiņa, Maija Šenfelde
11 Mājokļu pārvaldīšanas tiesiski ekonomiskās problēmas Latvijā Dace Slava, Sanda Geipele
12 Methods for Evaluating the Creditworthiness of Borrowers Irina Genriha, Irina Voronova
13 Migrācijas tendences un tās ietekmējošie faktori Inese Freidenfelde
14 Modelling the Behaviour of Stability of Production Systems in Economics Vladimirs Jansons, Vitālijs Jurēnoks
15 Nodokļa sloga pārdale - viens no faktoriem ēnu ekonomikas īpatsvara samazināšanai Latvijā Sandra Stucere
16 Pretkrīzes vadīšana uzņēmuma krīzes dzīves cikla teorijā Irina Mogorite, Konstantins Didenko
17 Produktu izvietošanas novērtēšana komerctelpā Pāvels Lindemanis, Elīna Gaile-Sarkane
18 Profesiju standarta loma koordinētas muitnieku profesionālās izaugsmes un apmācības sistēmas izveidē Māra Pētersone, Aivars Vilnis Krastiņš
19 Software Tool for Managing the Effectiveness of the Enterprise e-Business System Galin Milchev, Radoslav Miltchev
20 Synergetic Basis of Innovation Marketing Leonid Melnyk, Irina Dehtyarova
21 Teritorijas attīstības indeksa praktiskā pielietojuma analīze un tā pilnveidošanas iespējas Zintis Hermansons
22 The Assessment of Fixed Asset Use Efficiency of Motor Transport: A Methodological Approach Elena Shchemeleva
23 The Regional Competitiveness in Bulgaria at the Time of Economic Crisis Ivaylo Ivanov
24 The Role of Investment Promotion in Attracting FDI: Evidence from the Baltic States Agnė Šimelytė
25 Trade-off between Investor’s Short- and Long-term Goals Jūlija Bistrova, Nataļja Lāce
Atrasti 25 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.