Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
RTU zinātniskie žurnāli /  Economics and Business /  Vol. 24, No. 1 (2013)
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Atbilstības novērtēšanas elementi: saistītie jēdzieni, to pilnveide Raimonda Liepiņa, Jānis Mazais, Inga Lapiņa
2 CCBM–TRAILS: Cross-Cultural Business and Virtual Team Communication Training Platform Martin Koplin, Simone Müller, Jochen Schiffmann, Helmut Eirund, Jutta Berninghausen
3 E-Commerce in Lithuania Arnoldina Pabedinskaitė
4 Efficiency of Corporate Income Tax Reliefs for the Investment Promotion in Latvia Ilmārs Šņucins
5 Export, Industrial Productivity and International Competitiveness: A Case of Latvia Astra Auziņa-Emsiņa, Velga Ozoliņa
6 Intelligence as a Main Way to Ensure Universal Sustainability of Country’s Development Aleksandras Vyta Rutkauskas, Viktorija Stasytytė
7 Knowledge and Culture in Tourism Organization Management Ēriks Lingebērziņš
8 Latvijas valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības politikas novērtējums un pilnveidošanas iespējas Iveta Baltiņa, Maija Šenfelde
9 Quality Improvement Using Taguchi’s Model: – A Casy Study from Serbia Vidosav D. Majstorovic, Tatjana Sibalija
10 Risk Management Improvement under the Solvency II Framework Darja Kaļiņina, Irina Voronova
11 Sociālās atbildības un kopīgās vērtības radīšanas aspekti: iesaistītās puses un cilvēkresursi Inga Lapiņa, Gunta Maurāne, Olga Stariņeca
12 The Concept of Creativity and Innovativeness Assessment in Business Organizations Irena Mačerinskienė, Aleksandra Bulygina
13 The Impact of Intellectual Property Reward Regime on the Competitiveness of Innovative SMEs Tõnis Mets, Aleksei Kelli
14 The Role of Export Credit Guarantees in the Improvement of Business Environment in the European Union Evita Andersone, Olga Bogdanova
15 The Similarities and Differences between Coaching and Other Targeted Interventions Angelina Rosha
16 The Survey of Health Care Managers’ Attitude towards the Implementation of Information and Communication System for the Registration of Medical Errors Rumyana Stoyanova, Rositsa Dimova, Ralitsa Raycheva
17 Uz riskiem balstītas pieejas pielietošana revīzijā un iekšējās kontroles sistēmā Elīna Līmane, Irina Voronova
18 Uzņēmuma darbības turpināšanas audits un riska novērtējums Jānis Mežiels, Irina Voronova
Atrasti 18 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.