Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
RTU zinātniskie žurnāli /  Economics and Business /  Vol. 3, No. 1 (2002)
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Atbildības sadalīšana un nodrošināšana centrālās varas un pašvaldību mijiedarbībā Dace Grīnberga, Viktors Nešpors
2 Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pamatprincipi Latvijā Nora Dubro, Anatolijs Magidenko, Konstantins Didenko
3 Darbavietu apraksta veidošanas pamatprincipi muitā Māra Pētersone
4 Ekonomiskās attīstības problēmas Kurzemes reģionā Jānis Vārna
5 Elektroniskā biznesa attīstības tendences Aleksejs Nipers, Juris Saulītis
6 Ienākumu nodokļu sistēmas pilnveidošanas problēmas Elza Sīpola
7 Latvijas ostu attīstības ietekme uz valsts tautsaimniecību Jānis Zvanītājs, Jānis Vanags
8 Latvijas tekstilrūpniecības industriālās attīstības vēsturiskās īpatnības Sandra Vanaga, Konstantins Didenko, Austrums Kļaviņš
9 Lauksaimniecības attīstības tendences un problēmas Latvijā Nikolajs Baranovskis
10 Mājokļu kreditēšanas politikas pašreizējās nostādnes Latvijā Inita Loseva, Alberts Zvejnieks
11 Nekustamā īpašuma nodokļa reforma un nodokļa turpmākās attīstības iespējas Gunta Kauliņa, Aivars Vilnis Krastiņš
12 Par inovāciju tehnoloģiju ieviešanas nepieciešamību mācību procesā kā nacionālās ekonomikas attīstības faktoru pasaules ekonomikas attīstības kontekstā Vladimirs Jansons, Konstantins Kozlovskis
13 Problēmas cilvēkkapitāla investēšanā Latvijā Oksana Lentjušenkova
14 Resursu nodrošināšanas iespējas celulozes rūpnīcai Latvijā Andra Feldmane, Maija Šenfelde
15 Standartizācija kā būvizstrādājumu tirgus regulēšanas instruments Andris Šteinerts, Sandra Gusta, Andris Leitass
16 Vērtspapīru tirgus regulēšana Baltijas valstīs: nodokļu aspekts Inna Dovladbekova, Anna Zeļenska
Atrasti 16 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.