Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
RTU zinātniskie žurnāli /  Economics and Business /  Vol. 4, No. 1 (2006)
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz Latvijas ekonomisko stāvokli Ingars Eriņš, Ausma Orlovska
2 Ceļu satiksmes negadījumu izmaksu noteikšanas iespējamās metodes Liena Ādamsone, Maija Šenfelde
3 Diferencēto obligāto maksājumu ieviešana Latvijas komercbankās Mihails Maskaļovs, Nikolajs Baranovskis
4 Finanšu investīciju komplekss Latvijā: teorija un prakse Oksana Lentjušenkova
5 Investīciju piesaistes analīze Latvijā Gaļina Kozaka
6 Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas Valērijs Skribans
7 Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas modelis un vadība pārejas perioda valstīs Dmitrijs Solovjovs
8 Latvijas būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas sistēmas attīstības problēmas Sandra Gusta, Andris Šteinerts
9 Latvijas ekonomikas konjunktūras tipa modelis Remigijs Počs, Māris Buiķis, Viktors Ajevskis
10 Latvijas kokrūpniecības attīstība un problēmas Igors Krasavcevs, Juris Saulītis
11 Mārketinga kontrolings - uzņēmuma darbības vides attīstības virzītājspēks Ineta Geipele
12 Mazā ražošanas uzņēmuma ekonomiskais pamatojums Ludmila Vasiļjeva, Natalja Ivanova
13 Pakalpojumu attīstības kritēriju izvēle mazajam uzņēmumam Ludmila Vasiļjeva, Zane Jēkabsone
14 Pašvaldību funkciju finansiālā nodrošināšana Latvijā Dace Grīnberga, Viktors Nešpors
15 Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas projektu realizācija Latvijā: Malienas reģiona piemērs Svetlana Štāle, Vladimirs Cudečkis, Jānis Prols
16 Uzņēmumu stratēģiskās vadīšanas attīstības tendences mūsdienās Raivo Sabulis
Atrasti 16 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.