Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
RTU zinātniskie žurnāli /  Economics and Business /  Vol. 5, No. 1 (2002)
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Atkritumu apsaimniekošanas vadības sistēmas uzlabošana Vladimirs Cudečkis, Konstantins Didenko, Anatolijs Magidenko
2 Attīstības stratēģijas izstrāde autotransporta Ludmila Vasiļjeva, Julija Lukjanova
3 Construction Industry Forecasting Model = Būvindustrijas prognozēšanas modelis Valērijs Skribans
4 Darba aizsardzības ekonomiskie aspekti: problēmas un risinājumi Nellija Tomsone, Viktors Kozlovs
5 E-Commerce as a Tool for the Development of the Latvian Information Market = Elektroniskā komercija kā Latvijas informācijas tirgus attīstības instruments Anatolijs Magidenko, Elīna Gaile-Sarkane
6 Increase of Company's Value by Applying Value Based Management (VBM) = Uzņēmuma vērtības palielināšana, izmantojot Jānis Zvanītājs, Raivo Sabulis
7 Informācijas tehnoloģiju speciālistu darba samaksas problēmas Jānis Ķipsna
8 Komerclikuma ietekme uz uzņēmējdarbības attīstību Jānis Bramanis
9 Kredītriska novērtēšana Vitālijs Jurēnoks
10 Latvijas Pakalpojumu Nozares Attīstība Eiropas Savienības Tirgū Olga Starčenkova, Ivars Pucens
11 Latvijas zemes tirgus attīstība saistībā ar integrāciju Eiropas Savienībā Aivis Ādamsons, Konstantins Didenko
12 Netradicionālās lauksaimniecības uzņēmuma attīstības perspektīvas Latvijā Baiba Melece, Rasma Alsiņa
13 Par ārējās informācijas lomu uzņēmējdarbības konkurētspējas paaugstināšanā Elīna Gaile-Sarkane, Anatolijs Magidenko
14 Produkta virzīšanas pasākumu rezultātu prognozēšanas iespējas Jūlija Grinberga, Ineta Geipele
15 Uzņēmējdarbības rezultātu novērtēšanas problēmas Dace Dzalbe, Zoja Sundukova
16 Uzņēmumu finanšu stabilitātes nodrošināšanas problēmas Līgita Zvīgule, Zoja Sundukova
Atrasti 16 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.