Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
RTU zinātniskie žurnāli /  Economics and Business /  Vol. 6, No. 1 (2008)
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Apdrošināšanas uzņēmumu attīstības ekonomiskie aspekti Astrīda Ozoliņa, Zoja Sundukova
2 Bezpeļņas organizācijas darbības attīstības stratēģijas izstrāde Zaiga Melluma, Vitālijs Jurēnoks
3 Cenu veidošana farmācijas nozarē A. Danelsone, Irina Voronova
4 Dzelzceļa transporta plūsmu optimizācijas iespējas Latvijā Jānis Zvanītājs
5 Ekonomikas un sociālo procesu attīstība Alberts Zvejnieks
6 Elektronizācijas līmenis kā elektronisko pakalpojumu efektivitāti raksturojošs rādītājs Zane Rātke, Elīna Gaile-Sarkane
7 Informācijas tehnoloģiju pielietošanas ietekme uz uzņēmējdarbības konkurētspēju Mārtiņš Čakste, Nikolajs Sprancmanis
8 Informāciju tehnoloģiju ietekme uz uzņēmuma iekšējo vidi Nataļja Lāce
9 Infovienību metode Anatolijs Magidenko, Elīna Gaile-Sarkane
10 Interneta tehnoloģijas un līdzekļi uzņēmējdarbībā Jānis Ķipsna, Svetlana Kozlova
11 Investīciju projektu finanšu risku vadība Vitālijs Jurēnoks, Aleksandrs Afanasjevs
12 Konkurētspējas paaugstināšanas problēmas pārtikas ražošanā Līga Kovalevska, Ludmila Vasiļjeva
13 Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu attīstības problēmas Jānis Ķipsna
14 Mārketinga attīstības modelis interneta tīklā Maksims Kirhenšteins, Anatolijs Magidenko
15 On the Principles of Latvian Information Market Modelling = Par Latvijas informācijas tirgus modelēšanas principiem Elīna Gaile-Sarkane, Anatolijs Magidenko
16 Radaru diagrammu izmantošana inovāciju novērtēsanā mazajā biznesā Nataļja Ivanova, Ludmila Vasiļjeva
17 Risku novērtēšanas problēmas farmaceitiskā uzņēmumā Igors Lukjanovs, Irina Voronova
18 Risku vadīšanas metožu izvēles aspekti nefinanšu sfēras uzņēmumos Jekaterina Komkova, Irina Voronova
19 Tehnisko analīžu pielietošanas stratēģijas finanšu tirgos Lauris Freināts, Irina Voronova
20 Transporta uzņēmumu darbības efektivitātes nodrošināšana Anastasija Magradze, Anatolijs Magidenko
21 Ugunsgrēka risks un apdrošināšana Jūlija Puškina, Anatolijs Jemeļjanovs, Konstantins Didenko
22 Uzņēmumu mārketinga politikas problēmas Natālija Tokmakova, Elīna Gaile-Sarkane
Atrasti 22 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.