Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
RTU zinātniskie žurnāli /  Economics and Business /  Vol. 7, No. 1 (2009)
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Attīstības stratēģijas pilnveidošana jūras kravu pārvadājumos Natalja Ļudinovska, Ludmila Vasiļjeva
2 Auto pakalpojumu uzņēmuma attīstības stratēģijas izveide Anna Vinogradova, Vitālijs Jurēnoks
3 Baltijas valstu savstarpējās ārējās tirdzniecības analīze Nikolajs Baranovskis, Dans Bērtulis
4 Būvamatniecība Latvijā un Eiropas Savienības valstīs Peteris Lukševics, Aivars Jurjāns
5 Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas sistēmas pilnveidošana Sandra Gusta, Alberts Zvejnieks, Andris Šteinerts
6 Cenu politikas izstrādāšanas problēmas pakalpojumu uzņēmumos Latvijā Kira Meņšikova, Irina Voronova
7 Finansēšanas problēmas lauksaimniecībā Ilga Vasiļevska, Jānis Vārna
8 Latvijas farmācijas nozares attīstību ietekmējošie faktori, problēmas un izaugsmes iespējas 21.gadsimta sākumā Ruta Leikuma, Juris Saulītis
9 Latvijas integrācija Eiropas Savienībā un tās lauksaimniecības attīstības iespējas Zigurds Bušs, Maija Šenfelde
10 Latvijas reģionālās reformas gaita un problēmas Svetlana Fjodorova, Valentina Mihejeva
11 Loģistikas starpniekdarbības pielietojuma novērtējums Kurzemes reģionā Diāna Līduma, Nikolajs Sprancmanis
12 Mežsaimniecības produkcijas virzīšana tirgū Vitālijs Jurēnoks, Natālija Gaile
13 Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana Latvijā Vineta Trifonova, Zoja Sundukova
14 Noguldījumu garantiju sistēma Latvijā: problēmas un attīstības perspektīvas Nikolajs Baranovskis, Mihails Maskaļovs
15 Privāto pensiju fondu attīstība Latvijā Judīte Jakubāne
16 Produktu izplatības stratēģijas tirdzniecības attīstībā Ineta Geipele
17 Ražošanas uzņēmuma attīstības modelis Latvijā Marija Tiščenko, Zoja Sundukova
18 Risku vadības stratēģija transporta uzņēmumos Diana Počjopko, Irina Voronova
19 Tautsaimniecības strukturālo izmaiņu ietekme uz darba ražīgumu Tatjana Survilo
20 Vairumtirdzniecības uzņēmuma finanšu stabilitātes nodrošināšana Olga Galiņa, Zoja Sundukova
Atrasti 20 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.