Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
RTU zinātniskie žurnāli /  Economics and Business /  Vol. 8, No. 1 (2004)
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 About Specifics of Using Information Technologies in Product Promotion = Par informācijas tehnoloģiju izmantošanas īpatnībām produktu virzīšanā Jūlija Grinberga, Anatolijs Magidenko
2 Būvniecības uzņēmumu attīstības modelēšana Latvijā Vitālijs Jurēnoks, Renāta Šolotjuka
3 Cilvēkresursu kapitāla pilnveidošana un attīstīšana augstākās izglītības iestādē Daira Aramina, Elīna Gaile-Sarkane
4 Cukura ražošanas atjaunošanas iespējas Latvijā Vija Piskunova, Rasma Alsiņa
5 Dabasgāzes tarifu veidošanas pamatprincipi Latvijā un to ietekmējošie faktori Vladimirs Didenko, Anatolijs Magidenko
6 Darba samaksa un valsts sociālā apdrošināšana Jānis Ķipsna
7 Darba vide kā būtisks organizācijas informācijas sistēmas elements Jānis Ieviņš, Ilona Ezera
8 Elektroniskās komercijas drošības nodrošināšanas un ekonomiskās novērtēšanas iespējas Anatolijs Magidenko, Elīna Gaile-Sarkane
9 ESF finansēto projektu vadīšanas principi Latvijā Inga Eriņa, Anatolijs Magidenko
10 Izmaksu vadīšanas ekonomiskie aspekti Karina Marinska, Konstantins Didenko
11 Kvalitātes nodrošināšana un vadība Eduards Staveckis, Nikolajs Baranovskis
12 Latvijas komercbanku inovatīvās attīstības modelis Anna Kalašņikova, Anatolijs Magidenko
13 Latvijas tūrisma attīstības politikas izstrāde Anatolijs Magidenko, Inga Vasiļjeva
14 Latvijas tūrisma uzņēmuma mārketinga darbības efektivitāte Anastasija Kulachenkova, Anatolijs Magidenko
15 Latvijas uzņēmumu novērtēšanas nozīme un problēmas topošā tirgus apstākļos Raivo Sabulis
16 Lēmumu pieņemšana informāciju tehnoloģiju vidē Nataļja Lāce
17 Līzinga sabiedrību portfeļa vadība riska apstākļos Latvijā Ieva Kraine, Irina Voronova
18 Maksātnespējas noteikšanas modeļi Latvijas uzņēmumiem Irina Genriha, Irina Voronova
19 Mārketinga stratēģijas interneta vidē Deniss Ščeulovs, Elīna Gaile-Sarkane
20 Produkcijas konkurētspējas politika tirdzniecības uzņēmumos Latvijā Juris Kusins, Anatolijs Magidenko
21 Ražošanas uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšana Latvijā Ludmila Vasiļjeva, Aleksandra Gļebova
22 Tirdzniecības uzņēmumu attīstības stratēgija Latvijā Zanna Romanenko, Anatolijs Magidenko
23 Tirdzniecības uzņēmumu konkurētspējas modelis Ketija Žunna, Anatolijs Magidenko
24 Tirdzniecības uzņēmumu maksātnespējas prognozēšana Latvijā Zane Muceniece, Nataļja Lāce
25 Tūrisma uzņēmumu attīstības stratēģijas izstrāde Latvijā Vija Piskunova, Anatolijs Magidenko
26 Uz aktivitātēm balstītas izmaksu uzskaites novērtējums Karina Marinska, Konstantins Didenko
27 Uzņēmējdarbības uzsākšanas novērtēšana konkrētos apstākļos Jānis Vārna
28 Vadības grāmatvedība kā uzņēmuma informācijas sistēmas sastāvdaļa Konstantins Didenko, Karina Marinska
29 Valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas sistēmas attīstība Latvijā Ludmila Vasiļjeva, Svetlana Isajeva
30 Zināšanu vadīšanas nepieciešamība komercbankās Jana Eriņa, Nataļja Lāce
Atrasti 30 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.