Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
RTU zinātniskie žurnāli /  Economics and Business /  Vol. 9, No. 1 (2004)
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Baltijas valstu dzīvības apdrošināšanas sektora attīstības problēmas Anželika Berķe-Berga
2 Dabasgāzes nozīme Latvijas tautsaimniecības attīstībā un alternatīvas tās piegādes iespējas Latvijā Vladimirs Didenko
3 ES fondu finanšu resursu izmantošana reģionālās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveides projektu realizācijā Latvijā Svetlana Jevsejeva, Vladimirs Cudečkis
4 Farmaceitisko produktu virzīšanas sistēma Latvijas tirgū Irina Trofimova, Anatolijs Magidenko
5 Globālās loģistikas ietekme uz Latvijas ostu darbību Jānis Vanags, Jānis Zvanītājs
6 Komercbankas konkurētspējas stratēģijas izstrādāšana Aleksejs Tomiševs, Anatolijs Magidenko
7 Kompetences centri inovāciju sistēmā Latvijā Aija Breikša
8 Kravu pārvadātāju darba organizācijas pilnveidošana Olga Nizkodubova, Gaļina Kozaka
9 Latvijas darba aizsardzības sistēmas ekonomiskie aspekti Jānis Ieviņš, Valdis Kaļķis, Ligita Bite
10 Latvijas Republikas valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles stratēģijas īstenošanas efektivitāte un tās novērtējuma pilnveidošanas iespējas Aigars Undzēns, Aivars Vilnis Krastiņš
11 Latvijas tūrisma konkurētspējas modelis Naiļja Gaņijeva, Anatolijs Magidenko
12 Mārketinga darbības projektu vadīšana pārtikas uzņēmumos Latvijā Aleksandrs Čornijs, Anatolijs Magidenko
13 Mārketinga politikas izstrādāšana tirdzniecības uzņēmumos Latvijā Aleksandrs Kirhenšteins
14 Nodokļu sistēmas administrēšanas attīstība Latvijā Ludmila Vasiļjeva, Anzelika Pavra
15 Onkoloģisko slimnīcu darba efektivitātes paaugstināšanas iespējas Edgars Levkāns, Juris Saulītis
16 Pārapdrošināšanas funkcijas risku vadībā apdrošināšanas sabiedrībā Dmitrijs Ribakovs, Irina Voronova
17 Pasažieru satiksmes attīstības problēmas Latvijā Nikolajs Sprancmanis, Raitis Šķērītis
18 Problems of Development of the Deposit Insurance System in Latvia = Noguldījumu garantiju sistēmas attīstības problēmas Latvijā Nikolajs Baranovskis, Mihails Maskaļovs
19 Riska vadības makroekonomiskie aspekti Jekaterina Komkova
20 Risku vadības funkcijas pilnveidošana dzīvības apdrošināšanā Darja Kaļiņina, Irina Voronova
21 Strādājošo skaita optimizācijas jautājumu risināšana uzņēmumā Olga Molodcova, Jānis Zvanītājs
22 Uzņēmumu ienākuma nodokļa attīstība Latvijas nodokļu sistēmā Gunta Kauliņa, Valentīna Andrējeva, Aivars Vilnis Krastiņš
23 Uzņēmumu zīmolu mijiedarbības efektivitāte Natalja Grigorjeva, Anatolijs Magidenko
24 Vairumtirdzniecības uzņēmumu darbības modelēšana - problēmas un risinājumi Leonards Budņiks, Konstantins Didenko
25 Valsts galvojumu politikas novērtēšana Nadežda Semjonova
Atrasti 25 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.