RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Juris Popelis

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
A New Copper-Catalyzed Pathway to Benzo and Pyridyl Fused Imidazo-, Triazolo- and Pyrimido-Thiazines Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2012 Edgars Ābele, Tatjana Beresneva, Sergejs Beļakovs, Juris Popelis, Kira Rubina
C-Quaternary Vinylglycinols by Metal-Catalyzed Cyclization of Allylic Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2011 Kristīne Kļimoviča, Liene Grigorjeva, Ansis Maļeckis, Juris Popelis, Aigars Jirgensons
C-Quaternary Vinylglycinols by Metal-Catalyzed Cyclization of Allylic Bistrichloroacetimidates Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2012 Kristīne Kļimoviča, Liene Grigorjeva, Ansis Maļeckis, Juris Popelis, Aigars Jirgensons
3 items found, displaying all items.