RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Baiba Bērziņa
Scientific Degree Habilitētais doktors

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
AlN Based Composite – White Light Emitter Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Valdis Korsaks, Laima Trinklere, R. Kirsteins, Māris Knite, Baiba Bērziņa, Jānis Grabis
Millisecond Impulse Holograms in Amorphous As-S-se Films Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2002 Andris Ozols, Sergejs Lazarevs, Baiba Bērziņa
Photoluminescence of Self-Trapped Excitons in Boron Nitride Nanotubes Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2008 Baiba Bērziņa, D. L. Carroll, V. Korsak, R. Krutohvostov, L. Trinkler, K. B. Ucer, R. T. Williams
Spectral Characterization of Bulk and Nanostructured Aluminum Nitride Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2009 Baiba Bērziņa, Jānis Grabis, Kuei-Hsien Chen, Laima Trinkler, Darja Jakimovica, Valdis Korsaks, Ints Šteins, Eriks Palcevskis, Stefano Bellucci, Li-Chyong Chen, Surojit Chattopadhyay
4 items found, displaying all items.

Patents

Title Authors
Oxygen gas sensor Baiba Bērziņa, Laima Trinkler, Valdis Korsaks, Jānis Grabis
One item found.

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
Nanostruktūru un barjeru struktūru ieguves sola-gēla un lāzera tehnoloģijas Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14113 Gundars Mežinskis