RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Henrijs Kaļķis
Scientific Degree Doktors
E-mail Henrijs.Kalkis@rtu.lv

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Electromagnetic Fields’ Exposure to Head, Torso and Limbs in Office Workplaces Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Inese Vilcāne, Tarmo Koppel, Jānis Bartušauskis, Valentīna Urbāne, Jānis Ieviņš, Henrijs Kaļķis, Ženija Roja
Electromagnetic Fields’ Exposure to Head, Torso and Limbs in Office Workplaces Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Inese Vilcāne, Tarmo Koppel, Jānis Bartušauskis, Valentīna Urbāne, Jānis Ieviņš, Henrijs Kaļķis, Ženija Roja
Ergonomic Risks in the Printing Company and Workers’ Wellbeing Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2014 Gundega Stradina, Jānis Ieviņš, Zenija Roja, Valdis Kaļķis, Henrijs Kaļķis
Ergonomics Interventions Significance in Collaboration between Baltic and Nordic Region Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Ženija Roja, Henrijs Kaļķis, Jānis Ieviņš
Ergonomics Risks at the Stonecutter Work, Problems and Solutions Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2009 Rolands Kavinskis, Valdis Kaļķis, Jānis Ieviņš, Henrijs Kaļķis
Significance of Ergonomic Solutions for Improvement of Work Environment Quality within an Organization Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2012 Henrijs Kaļķis, Valdis Kaļķis
Influence of Combined Labour Environment Risk Factors on Employees of the Sewing Enterprise and Practical Solutions Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2012 Zenija Roja, Valdis Kaļķis, Henrijs Kaļķis, Iveta Palmsalu, Jānis Ieviņš, Jānis Bērziņš
Analysis of Operational Processes in Timber Production and its Significance in Quality Management Assurance Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2010 Henrijs Kaļķis, Irina Rezepina, Inna Dovladbekova
8 items found, displaying all items.