RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Edgars Vasermanis

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Adaptive Cautious Control of Stochastic Systems = Adaptīvā stohastisko sistēmu tālredzības vadība Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Konstantīns Nečvals, Nikolajs Nečvals, Edgars Vasermanis
Classification of Radar Target via Data Samples = Radiolokāciju mērķu klasifikācija pamatojoties uz pamatizvēles datiem Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2002 Nikolajs Nečvals, Konstantīns Nečvals, Edgars Vasermanis
Lower and Upper Prediction Limits for Future Samples from a Weibull Distribution with Some Applications = Apakšējā un augšējā prognozēšanas robeža nākamajām Veibulu sadalījuma izlasēm ar vairākiem pielikumiem Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2005 Konstantīns Nečvals, Nikolajs Nečvals, Edgars Vasermanis
Optimizing Inventory Control from the Past Data via Statistical Decision Equivalence Principle = Uz pagātnes datiem balstīta krājumu vadības optimizācija ar statistisko lēmumu ekvivalences principu izmantošanu Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2004 Nikolajs Nečvals, Konstantīns Nečvals, Edgars Vasermanis
Statistical Decisions in Aircraft Service = Statistiskie risinājumi lidaparātu apkalpes procesā Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2003 Konstantīns Nečvals, Nikolajs Nečvals, Edgars Vasermanis
5 items found, displaying all items.