Information about Author
Name, Surname:

Raimonds Šīrants

Department:

(31500) Mašīnbūves un biomedicīnas inženierijas institūts

E-mail:

Raimonds.Sirants(at)rtu.lv